Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

01/08/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 28/7/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Văn bản số 3308/SNN&PTNT-KL về việc lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.     

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phổ biến thông tin, nội dung Văn bản số 3308/SNN&PTNT-KL ngày 28/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các chủ đầu tư dự án hoạt động trong các KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và đề nghị chủ đầu tư các công trình, dự án có chiếm dụng vào diện tích rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo Mục 1, Văn bản số 1945/SNN&PTNT-KL ngày 15/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các chủ đầu tư dự án hoạt động trong các KKT trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.      

 

 

TNMT


CÁC TIN KHÁC V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.