2. Mở rộng nâng cấp cảng Cái Rồng

1. Địa điểm

Xây dựng tại vị trí bến hiện hữu thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn

2. Mục tiêu

Mở rộng, nâng cấp Cảng Cái Rồng hiện nay về Phía Đông Bắc, Tây Nam và Phía Đông Nam (phía biển) đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật để nâng cao năng lực vận tải và bốc xếp, neo đậu thành cảng tổng hợp (cảng khách, cảng hàng hóa, cảng cá) đồng thời quy hoạch khu vực phía Tây nam cảng thành khu dịch vụ phục vụ hoạt động cảng.

3. Quy mô

Mở rộng, nâng cấp Cảng Cái Rồng hiện nay về phía Đông Bắc, Tây Nam và phía Đông Nam (phía biển) đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để nâng cao năng lực vận tải và bốc xếp, neo đậu thành cảng tổng hợp (cảng khách, cảng hàng hóa, cảng cá) đồng thời quy hoạch khu vực phía Tây nam cảng thành khu dịch vụ phục vụ hoạt động cảng

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến

412,942 tỷ đồng

5. hình thức đầu tư

PPP, 100% vốn nhà đầu tư .

6. Tiến độ dự án

2017-2020