...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : Thông tư số 07/2014/TT-BTP
Ngày ban hành : 24/02/2014

Đơn vị ban hành : Bộ Tư Pháp

Trích yếu :Hướng dân việc đánh giá tác động của THHC và rà soát, đánh giá TTHC

Nội dung :


Số Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhĐính kèm
Nghị định 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/07/2014 Tải về
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo 12/02/2014 Tải về
Thông tư số 07/2014/TT-BTP Hướng dân việc đánh giá tác động của THHC và rà soát, đánh giá TTHC 24/02/2014 Tải về
Thông tư số 05/2014/TT-BTP Hướng dẫn công bố, niêm yết và chế độ báo cáo về tình hình thực hiện kết quả thủ tục hành chính 07/02/2014 Tải về
Nghị định số 150/2013/NĐ-CP Bổ sung sửa đổi Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của CP quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 01/01/2013 Tải về
Quyết định số 2163/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt " Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" 11/11/2013 Tải về
Nghị định số 180/2013/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-Cp của Cp quy định chi tiết một số điều của luật Du lịch 14/11/2013 Tải về
Quyết định số 2777/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp tại KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 11/10/2013 Tải về
Nghị định số 117/2013/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 07/10/2013 Tải về
Nghị định số 86/2013/NĐ-CP Về kinh doanh chò trơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 29/07/2012 Tải về
12345678910...