THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2017

Ngày đăng 11/07/2017
Chia sẻ bải viết :

 

 

 

STT

Công ty

Nhu cầu tuyển dụng lao động

Ghi chú

Tổng số

Năm 2017

Năm 2018

Năm
2019 -2020

I

Khu Công nghiệp Đông Mai

1

Công ty TNHH Vega Balls (Việt Nam)

570

170

400


 

Ưu tiên tuyển lao động nữ (mức thu nhập 6-10 triệu đồng/tháng)

2

Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh

400

400


 


 

Ưu tiên tuyển lao động nữ (mức thu nhập bình quân 5,2 -5,4 triệu đồng/tháng)

II

Khu công nghiệp Hải Yên

1

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long

7.500

2.000

1.500

4.000

Thu nhập bình quân 6- 7 triệu đồng/tháng

III

Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà

1

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà

11.000

3.000

3.000

5.000

Thu nhập bình quân 6- 7 triệu đồng/tháng


 

(Thông tin chi tiết tại đây)

2

Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt

3

Công ty TNHH Nhuộm Texhong Việt Nam

4

Công ty TNHH Dệt may Bắc Giang Việt Nam

1.260


 

500

760

Thu nhập bình quân 300-400USSD/ tháng

5

Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam

1.000

700

300


 

Thu nhập bình quân 6,5 -7 triệu đồng/tháng

IV

Khu công nghiệp Việt Hưng

1

Công ty Cổ phần May Quảng Ninh

800

700

100


 

Ưu tiên tuyển lao động nữ (mức thu nhập 3,8- 4 triệu đồng/tháng)

2

Công ty TNHH C&P Quảng Ninh 09 09     03 Công nhân cơ điện; 06 công nhân cơ khí

Chi tiết tại đây

3

Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam

400

250

50


 

Mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng)

V

Khu công nghiệp Cái Lân


 

Công ty CP Vinh Cơ Evergeen Việt Nam

110