THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM HUYỆN HOÀNH BỒ NĂM 2017

Ngày đăng 11/09/2017
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 1995/CV-LĐTBXH-TTDVVL ngày 06/9/2017 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về việc phối hợp mời doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm huyện Hoành Bồ năm 2017; Trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng lao động tại Phiên giao dịch việc làm huyện Hoành Bồ năm 2017.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tuyển dụng lao động, đồng thời góp phần vào hoạt động Phiên giao dịch việc làm Huyện Hoành Bồ năm 2017 đạt kết quả, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Quý doanh nghiệp triển khai một số một dung sau:

1. Các doanh nghiệp (có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2017) rà soát nhu cầu và đăng ký tham gia tuyển dụng lao động tại Phiên giao dịch việc làm huyện Hoành Bồ (theo mẫu đăng ký đính kèm) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh (file điện tử gửi theo địa chỉ email: ttgtvlqn@gmail.com; và quanlydoanhnghiep2010@gmail.com) để tổng hợp trước ngày 15/9/2017.

Lưu ý: Nếu các doanh nghiệp không gửi đăng ký nhu cầu thì được coi như không có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt này.

2. Doanh nghiệp có nhu cầu cử cán bộ tham dự Phiên giao dịch việc làm huyện Hoành Bồ năm 2017.  Thời gian: 01 ngày, từ 8h00’ ngày 01/10/2017 tại Trung tâm Hành chính công huyện Hoành Bồ  (Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh có giấy mời riêng).

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh (Số 44- Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0203.3621.239; Đ/c Hà- cán bộ Trung tâm, điện thoại: 096.535.4078; Email: ttgtvlqn@gmail.com);

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế (Tầng 11, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0203.3836643; Đ/c Công Thị Phương Anh, điện thoại: 0888.551.984;  Email:quanlydoanhnghiep2010@gmail.com).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện.

 VB 1769

Phiếu đăng ký