MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIỮA DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH (VIỆT NAM) VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚC KIẾN (TRUNG QUỐC)

Ngày đăng 11/09/2017
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6400/UBND-NV ngày 29/8/2017 về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác và đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và theo đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại Văn bản số 731/BXTĐT-XT8 ngày 07/9/2017 về việc mời tham dự tọa đàm kết nối doanh nghiệp giữa doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Tham dự chương trình tọa đàm kết nối doanh nghiệp là những tập đoàn, doanh nghiệp lớn của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) hoạt động đa dạng trong lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, thương mại, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, xuất nhập khẩu, logistics, công nghệ thông tin, công nghệ cao, năng lượng sạch... (Chi tiết thông tin về 10 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phúc Kiến theo tài liệu đính kèm). 

Tọa đàm là cơ hội để các doanh nghiệp của Quảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng hợp tác thương mại, tạo cơ sở cho việc phát triển thị trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phúc Kiến – Trung Quốc tham dự Chương trình Tọa đàm doanh nghiệp tiêu biểu phía tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Ninh (dự kiến tổ chức vào chiều ngày 19/9/2017, Tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh, có Giấy mời riêng).

Quý doanh nghiệp tham dự vui lòng gửi thông tin của đơn vị (theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm) về Ban Quản lý Khu kinh tế chậm nhất trong ngày 12/9/2017 để tổng hợp (file mềm gửi theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com).

Thông tin về chương trình tọa đàm liên hệ đầu mối: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư: Ông Nghiên Thái Sơn, chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư, điện thoại: 0963.666.683; hoặc Phòng Quản lý Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu kinh tế: điện thoại: 0203 3836643 (ông Cao Sơn Đông, chuyên viên, điện thoại: 0934.458.199).

Ban Quản lý Khu kinh tế mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý doanh nghiệp.

Tài liệu đính kèm