CUỘC HỌP GIAO BAN QUÝ III/2017

Ngày đăng 05/10/2017
Chia sẻ bải viết :

Ngày 04/10/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp giao ban Quý III/2017. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng ban và Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện Chương trình công tác năm, các văn bản, kế hoạch của Ban triển khai Chương trình, kế hoạch của tỉnh, sau khi nghe báo cáo của Trưởng các phòng, đơn vị và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Trưởng ban và thành viên dự họp, đồng chí Trưởng ban kết luận như sau:

 

 

Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm: Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Ban có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình công tác đề ra và các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban; công chức, viên chức, người lao động trực thuộc đồng thuận, yên tâm công tác, đoàn kết và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Cơ bản hoàn thiện 04 đề án quan trọng. Chủ động rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi cơ chế, chính sách đối với các KCN, KKT. Hoàn thành việc xây dựng video xúc tiến đầu tư. Tích cực đẩy mạnh hoạt động thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình đầu tư. Các dự án hạ tầng tại KKT Vân Đồn do Ban làm Chủ đầu tư cơ bản hoàn thành, đã bàn giao, đưa vào sử dụng. Công tác rà soát dự án đầu tư được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, nội dung, cơ bản đảm bảo tiến độ yêu cầu. Công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách TTHC được thực hiện quyết liệt với các thủ tục nhanh gọn và minh bạch; các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư được tập trung chỉ đạo và giải quyết trực tiếp, kịp thời; hoàn thành tổ chức 03 Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp định kỳ hàng quý. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Ban đã dần được nâng lên, góp phần nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 
Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của Ban vẫn còn một số mặt hạn chế và thách thức như: tổng vốn thu hút đầu tư đạt chưa đạt được như kỳ vọng; Việc rà soát các dự án chậm nên có tác động đến tiến độ thực hiện của nhà đầu tư...
Về nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm đồng chí thống nhất chỉ đạo: Trong 03 tháng cuối năm 2017, Trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo rà soát tổng thể kết quả thực hiện công việc, tránh bỏ sót nhiệm vụ; quán triệt đến toàn thể CC,VC-NLĐ trực thuộc tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung triển khai nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm./.

VP