ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH TUẤN – TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN HẠ TẦNG KCN TEXHONG HẢI HÀ”

Ngày đăng 08/10/2017
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo theo Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 67/QĐ-BCĐ ngày 02/8/2016 của Ban chỉ đạo giải quyết các thủ tục, nội dung liên quan để triển khai các dự án đã và dang đầu tư của Tập đoàn Texhong tại Khu kinh tế cửa Khẩu Móng Cái (Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh), Ngày 05/10/2017, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường) và Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà kiểm tra hiện trường và giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà.

 

 

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam - chủ đầu tư dự án hạ tầng KCN Texhong Hải Hà và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Hà, Đến thời điểm hiện tại tổng diện tích đất đã được UBND huyện Hải Hà GPMB, bàn giao cho Chủ đầu tư là 314,8/660 ha bằng 47,69% tổng diện tích KCN; Ngoài phần đất đã giao cho các nhà đầu tư thứ cấp để thực hiện dự án trong KCN, hiện còn trên 220 ha đất sạch, sẵn sàng kêu gọi thu hút đầu tư. Hiện nay, Chủ đầu tư và Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Hải Hà đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng cho phân kỳ 1.3 (98ha) của KCN, Dự án khu nhà ở công nhân 23ha và một số hạng mục có liên quan. 

 

 

Tuy nhiên, do một số nội dung vướng mắc cụ thể trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch theo kế hoạch đã cam kết. Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo nắm bắt, tổng hợp các nội dung khó khăn, vướng mắc để đại diện các Sở, ngành và Đồng chí Trưởng Ban trực tiếp giải đáp, hướng dẫn theo thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 

TNMT