BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.

Ngày đăng 03/01/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh,  ngày 03/01/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.


 
Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong năm 2018, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa vai trò tham mưu của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để tập trung cao độ, thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực, trong đó tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách tạo đột phá, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng, chú trọng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lớn như: công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ… Các mục tiêu đặt ra từ đầu năm cơ bản hoàn thành, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đã hoàn thành một số nội dung, nhiệm vụ lớn, như: 

Trên địa bàn KCN, KKT đã thu hút mới 14 dự án (06 dự án FDI và 08 dự án trong nước) và điều chỉnh Giấy CNĐKĐT cho 17 lượt dự án (trong đó 06 dự án điều chỉnh tăng vốn) với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 15.604 tỷ đồng (gồm 441,62 triệu USD và 5.518 tỷ đồng), đạt 62,42% kế hoạch năm và gấp 5 lần năm 2017; riêng vốn thu hút đầu tư nước ngoài tăng 47% KH năm và gấp 7 lần năm 2017. Theo đó, tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn KCN, KKT chiếm 67,14% vào tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo hiệu ứng đầu tư lan tỏa, góp phần quan trọng phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018; Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn hiện đang hoàn thiện lại theo Thông báo kết luận của Bộ Xây dựng để trình phê duyệt trước ngày 10/01/2019.

Triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Đến nay, 05/05 KCN đang hoạt động đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của KCN và chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 03/05 KCN hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải công nghiệp.

Đã hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh 03 đề án quan trọng: Đề án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN Cái Lân; Đề án thành lập KCN chuyên sâu về cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ tại KCN Việt Hưng và Đề án bổ sung Quy hoạch và thành lập KKT Quảng Yên. Trong đó, Đề án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN Cái Lân đã được UBND tỉnh phê duyệt.

100% các thủ tục hành chính của Ban tiếp nhận trong năm 2018 đều được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn, không có trường hợp quá hạn.

 


Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao với những kết quả đã đạt được của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đồng thời có những chỉ đạo cụ thể, sâu sát đối với nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, một số tập thể và cá nhân thuộc Ban đã được biểu dương, khen thưởng và trao tặng tại Hội nghị.

 


Quang cảnh cuộc họp

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  
 
Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng “Bằng khen” của Chủ tịch UBND tỉnh 


 


Đ/c Đặng Văn Chính - Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh,
Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Quảng Ninh trao tặng Giấy khen
 của Liên đoàn Lao động tỉnh cho Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng  Ban Quản lý Khu kinh tế
trao tặng Giấy khen cho các phòng, đơn vị trực thuộc


Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế QN.