DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHIỆ QUYẾT SỐ 89/2013/NQ-HĐND

Ngày đăng 20/05/2019
Chia sẻ bải viết :

Tài liệu như sau

 

Dự thảo nghị quyết

 

dự thảo tờ trình

 

Văn bản số 953 của Ban Quản lý KKT