ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

Ngày đăng 30/05/2019
Chia sẻ bải viết :

Sáng ngày 30/5/2019, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên khối các Cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Về phía Ban Quản lý Khu kinh tế, có Đồng chí Vũ Văn Đát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban; Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Ban; Các Đ/c Bí thư Chi bộ - Đảng bộ Ban; Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; cùng toàn thể 28 đồng chí đoàn viên thanh niên Chi đoàn tới tham dự.

 


Toàn thể Đại hội 

 

 
Đ/c Lê Anh Tuấn –Bí thư Chi đoàn khóa IV phát biểu khai mạc Đại Hội 

 
Đại hội đã nghe Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Chi đoàn khóa IV trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022 và nghe Đồng chí Vũ Hồng Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn khóa IV trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 -2019. Theo đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện tế trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cơ bản hoàn thành của cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Ban, Công đoàn cơ quan và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; với sự cố gắng, tinh thần phát huy nội lực của các đoàn viên, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ IV đã đề ra, tạo sự chuyển biến mới về chất, phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua phong trào, vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn ngày càng rõ nét, được cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan và Đoàn khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, khen thưởng dưới nhiều hình thức. 
Đại hội cũng nhận được các tham luận đóng góp của các đoàn viên trong Chi đoàn để hoàn thiện thêm các bản Báo cáo và nghiên cứu thêm một số giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên khối các Cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, đánh giá những thành tích đã đạt được của Chi Đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế trong nhiệm kỳ 2017 - 2019. Ngoài ra, đồng chí cũng nhấn mạnh việc trong thời gian tới, Chi đoàn cần tiếp tục triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền để kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng các cấp thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến qua mạng xã hội; đoàn viên trong Chi đoàn tiếp tục xung phong đảm nhận các phần việc gắn liền với hoạt động chuyên môn để phát huy hơn nữa vai trò xung kích của tuổi trẻ…

 


Đồng chí Lê Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên khối các Cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí đồng chí Vũ Văn Đát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Đoàn thanh niên Chi đoàn trong sự phát triển chung của Ban Quản lý Khu kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời đã định hướng một số hoạt động của Chi đoàn trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan…
 

 


Đồng chí Vũ Văn Đát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban phát biểu chỉ đạo

  

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 03 đồng chí và bầu trực tiếp Đồng chí Bí thư Chi đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022 để tiếp tục lãnh đạo Chi đoàn Ban hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra với sự thống nhất cao. Đại hội cũng đã chia tay các Đồng chí trong Ban Chấp hành khóa IV không tham gia Ban Chấp hành khóa V

 


Ban Chấp hành Chi đoàn khóa V ra mắt Đại hội 

 

 

Chia tay các Đồng chí Ban Chấp hành Khóa IV

 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Bí thư Chi đoàn khóa V phát biểu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng – Bí thư Chi đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2022 thay mặt Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sát của các đồng chí Lãnh đạo, tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đoàn viên thanh niên đi trước, đồng thời hứa trước toàn thể Đại hội sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã đề ra tại Đại hội. 
  Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp.