MỜI THAM DỰ ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HOA KỲ

Ngày đăng 29/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Căn cứ Văn bản số 1686/XTTM-XTĐT ngày 15/07/2019 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương về việc mời tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo nội dung như sau:

1. Mục tiêu chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia.


Quảng bá sản phẩm, giới thiệu các mặt hàng Việt Nam, thiết lập quan hệ bạn hàng, ký kết hợp đồng, tìm kiểm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, xem xét các điểm chung và khác biệt với các thị trường khác, từ đó lập kế hoạch thâm nhập và phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ, tăng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.


2. Thời gian và địa điểm.

- Seattle, Los Angeles (từ ngày 29/9 đến 5/10, theo chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia);

- New York, Washington DC (từ ngày 3/10 đến 10/10, theo nhu cầu của doanh nghiệp).
Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Chương trình điền Mẫu đăng ký và gửi lại cho Ban tổ chức trước ngày 12/8/2019.

(Văn bản số 1686/XTTM-XTĐT ngày 15/07/2019 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương gửi kèm).

(Văn bản VB số 1464 của Ban Quản lý KKT)

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo.