DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ, THU HÚT ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ TẠM DỪNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG (GIAI ĐOẠN 1)

Ngày đăng 29/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Quyết định số 3055/QĐ-UBND của UBND tỉnh