BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH THĂM VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày đăng 14/03/2016
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với KCN giữa các Tỉnh, Thành phố thuộc Cụm thi đua khối các Tỉnh đồng bằng Sông Hồng, ngày 12/3/2016 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định. Thành phần Đoàn công tác Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh gồm 10 người, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban làm Trưởng đoàn, cùng một số lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Ban. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Texhong.
 

   
 

Ban Quản lý các KCH tỉnh Nam Định hiện đang quản lý 9 KCN với diện tích 2001,2 ha và KKT Ninh Cơ có diện tích quy hoạch 13.950ha.

Tại buổi làm việc, sau khi giới thiệu thành phần, mục đích ý nghĩa, hai bên cơ quan đã trao đổi về các nội dung: (1)Việc triển khai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Bộ Nội vụ (việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn, …); (2) Công tác quản lý, vận hành dự án dệt nhuộm; (3) Công tác giao đất, cho thuê đất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

Đoàn đã đi thăm quan một số KCN đang triển khai, trong đó có KCN Bảo Minh- được đánh giá là một trong những KCN được đầu tư hạ tầng tốt nhất khu vực phía Bắc hiện nay. Đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung, Khu nhà ở xã hội cho công nhân, môi trường, hệ thống đường giao thông được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ và đang hoạt động hiệu quả.

Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo hai bên cơ quan đã thống nhất sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý nhà nước để hướng tới mục tiêu quản lý, xây dựng các KCN thực sự trở thành khu vực sôi động và phát triển bền vững.


 

 


 VP - BQL