KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM TRUYỀN THÔNG "THÁNG VẬN ĐỘNG TRIỂN KHAI BHXH TOÀN DÂN"

Ngày đăng 29/04/2020
Chia sẻ bải viết :

 

Ngày 28/4/2020 BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 1138/KH-BHXH về Kế hoạch triển khai đợt cao điểm truyền thông " Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân"

Kế hoạch số 1138/KH-BHXH

 

QLDN