TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

25/07/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025”; Văn bản số 82-TB/ĐU ngày 15/6/2022 về việc “thông báo ý kiến kết luận của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về thời gian tổ chức Đại hội; Phương án nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư; công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025”.

Ngày 19/7/2022, tại thành phố Hạ Long, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ V, Nhiệm kỳ 2022 – 2025, đảm bảo quy định của Đảng, đúng chương trình, kế hoạch được duyệt, với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tham dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội còn vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Thị An Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, trưởng các phòng, đơn vị và đại diện chi ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân.

Các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ (Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư; Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông; Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực miền Tây và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư) thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai các nhiệm vụ theo quy định của từng đơn vị; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Trong quá trình thảo luận sôi nổi, các đảng viên trong Chi bộ đã trình bày một số tham luận, có nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Chi bộ, đặc biệt là công tác tham mưu, thực hiện các mặt liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tư tưởng, chính trị, nhiệm vụ chuyên môn...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đáng giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị (kiểm tra, giám sát các dự án; hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh; hoạt động dịch vụ tư vấn…) cũng là các nhiệm vụ rất quan trọng, có tính đặc thù và yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi bộ và Chi ủy cần nhận thức rõ tính đặc thù của đơn vị để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của chi ủy đối với chi bộ, của chi bộ đối với các bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ tham mưu, giúp việc, đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy, thẳng thắn, trung thực, có phong cách làm việc khoa học, khách quan, hệ thống, sâu sát, tỉ mỉ; có khả năng phối hợp công tác với tổ chức, cá nhân liên quan. Chi bộ cần quan tâm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, làm tốt công tác tạo nguồn.

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí Lãnh đạo trong Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025, có bổ sung nhân tố mới trong cấp ủy; cụ thể, đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạch (Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đào Tuấn Anh (Phó phụ trách Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực miền Tây) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thế Linh (Phó trưởng Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông) được bầu vào cấp ủy chi bộ.

Thay mặt cấp ủy khóa mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạch tặng hoa chia tay, cám ơn và đánh giá cao những đóng góp rất lớn, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của đồng chí Nguyễn Văn Thắng trong công tác chỉ đạo điều hành của Cấp ủy Chi bộ 3, Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình công tác của Chi ủy, trình Chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

 

Sau khi kết thúc đại hội, đồng chí Phạm Thị An Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan, Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

 

   CHI BỘ 3, ĐẢNG BỘ BAN

QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

 

 

 


CÁC TIN KHÁC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020-2025 NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Về việc cập nhật, sử dụng tài liệu nghiệp vụ truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phân tích kết quả các chỉ số cải cách năm 2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI; PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tiếp tục tuyên truyền, triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022 Quảng Ninh đón thêm nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo Quảng Ninh trao giấy chứng nhận cho 2 dự án có tổng vốn đầu tư gần 250 triệu USD Tháng hành động phòng, chống ma túy - Vì một cộng đồng sạch ma túy Phó Trưởng ban cùng Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh dự Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2023" tại tỉnh Bắc Ninh. Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy đối với công trình công trình công nghiệp Đồng chí Cao Tường Huy- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư một số KCN tại Quảng Yên