BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KKT CÁC TỈNH PHÍA BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI VIỆC SỬA ĐỒI NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP

20/06/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chương trình công tác năm 2021, do tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Ban Chủ nhiệm các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh phía Bắc quyết định tổ chức Hội nghị trực tuyến các Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh phía Bắc (31 Ban quản lý) vào ngày 19 tháng 6 năm 2021 (Thứ Bảy). Tham dự hội nghị có các đại diện BQL các KCN. KKT các tỉnh phía Nam. Đ/c Phạm Minh  Phương - Chủ nhiệm CLB, Trưởng ban Quản lý các KCN Hải Dương chủ trì hội nghị. 
 
 

 
Chủ đề của hội nghị lần này là tham gia ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
 
Tại hội nghị, các Ban đã tham gia góp ý sôi nổi, trách nhiệm và có chiều sâu đối với dự thảo Nghị định sửa đổi. Đặc biệt dối với các điều khoản quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển các KCN, KKT; các nội dung về phân cấp ủy quyền; tỷ lệ lấp đầy các KCN; về tổ chức bộ máy các Ban quản lý…
Đồng thời các Ban cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện NĐ 82 hiện hành và đưa ra các giải pháp tháo gỡ., khắc phục.


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên