BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Chiều 31/12, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý KKT tỉnh, nhất là trong việc tích cực thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn các KCN, KKT của tỉnh.

Năm 2019, Ban Quản lý KKT tỉnh đã chủ động rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển các khu công nghiệp (KCN), KKT và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp; cập nhật, hoàn thiện tài liệu xúc tiến đầu tư, phục vụ 40 buổi làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư vào địa bàn KCN, KKT; rà soát, tham mưu lập, điều chỉnh quy hoạch các KCN, KKT để tận dụng lợi thế phát triển vùng và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đống chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu khai mạc Hội nghị

Đống chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Với sự tích cực vào cuộc của Ban Quản lý KKT tỉnh, năm 2019, tổng vốn thu hút đầu tư vào địa bàn KCN, KKT đạt khoảng 11.395 tỷ đồng. Trong đó, vốn FDI đạt khoảng 7.254 tỷ đồng (tương đương gần 315 triệu USD), đạt 105% so với kế hoạch năm. Một số dự án quy mô vốn lớn, như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bạch Đằng do Công ty TNHH MTV Sữa chữa ô tô Hải Phòng làm chủ đầu tư; dự án S-Việt Nam tại KCN Đông Mai của Công ty Foxconn Singapore Pte.Ltd làm chủ đầu tư; dự án Weili Việt Nam tại KCN Việt Hưng do Công ty Access Target Ltd là chủ đầu tư…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Ban Quản lý KKT tỉnh cần tiếp tục bám sát các định hướng phát triển, tận dụng những cơ chế, chính sách để xúc tiến, thu hút thêm nhiều nguồn lực, nhà đầu tư vào địa bàn KCN, KKT. Trong đó, cần lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực, tâm huyết, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, bám sát các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn trong việc hoàn thiện các quy hoạch KCN, KKT; thống nhất, đoàn kết trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong sạch vững mạnh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2019 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.