BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025

22/07/2021
Chia sẻ bải viết : 
 
Ngày 21/7/2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho đồng chí Hoàng Trung Kiên- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Cùng dự, có đồng chí Trần Văn Toàn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
 
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2020. Sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy theo chủ trương nhất thể hóa người đứng đầu cơ quan đồng thời là Bí thư cấp ủy. Ngày 14/7/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 138-QĐ/ĐUK chỉ định Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
 
 
 
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
 
 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà đồng chí Hoàng Trung Kiên đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Hoàng Trung Kiên đã được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mong muốn và đề nghị đồng chí Hoàng Trung Kiên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, xây dựng các KCN, KKT ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.
 
 
 

Đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ
 
 
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí Hoàng Trung Kiên xin hứa sẽ tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, cùng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.
 
 
 
 
 
          VP BQL KHU KINH TẾ QUẢNG NINH
 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên