Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT

05/07/2021
Chia sẻ bải viết :

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2021, các KCN, KKT tỉnh Quảng Ninh thu hút được 8 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 18.050,3 tỷ đồng (tương đương 784,56 triệu USD). Đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI có vốn đầu tư tăng thêm đạt 18,0 triệu USD.

Quảng Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế của miền Bắc, là cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế trong khu vực. Những năm qua Quảng Ninh đã phát huy cao vao trò là một cực tăng trưởng của miền Bắc, trọng điểm phát triển biển của Việt Nam.  Đặc biệt Quảng Ninh đã tăng cường mở rộng khai thác hiệu quả liên kết vùng, góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội của Tỉnh nói riêng và các địa phương trong khu vực nói chung. Để tạo đòn bẩy thu hút đầu tư vào Tỉnh, song song với phát triển các ngành mũi nhọn của Tỉnh (trọng tâm là du lịch, thương mại và dịch vụ), thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chú trọng phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và đã giành những thành tựu hết sức quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của Tỉnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh  lên tầm cao mới.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh (Ban Quản lý) đã luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, quản lý và phát triển các KCN, KKT hiệu quả và bền vững. Theo đó hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được Ban thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút được nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn vào Tỉnh.

Năm 2021, mặc dù các KCN, KKT Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19, song công tác thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tươi sáng. Lý giải nguyên nhân trên, được biết Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt để phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Tỉnh. Bên cạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, Ban Quản lý mở rộng xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, chú trọng xúc tiến đầu tư cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Với những trải nghiệm thực tiễn của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ngay tại các KCN, KKT trong Tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2021, Ban đã tiếp xúc, làm việc với trên 21 lượt nhà đầu tư đến làm việc. Đặc biệt có nhiều nhà đầu tư đang hoạt động trong các KCN của Tỉnh đã quyết định tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư hoặc mời gọi các đối tác vệ tinh đầu tư tại Quảng Ninh (điển hình như Công ty Hoa Lợi Đạt Việt Nam, Công ty TNHH In màu lý tưởng Việt Nam, Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina., Công ty TNHH Weili Việt Nam, Công ty TNHH Competition Team Technology).

Kết quả, lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã cấp 08 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn thu hút đầu tư đạt 18.050,3 tỷ đồng, tương đương 784,56 triệu USD, đạt 62% kế hoạch thu hút đầu tư theo Kịch bản tăng trưởng năm 2021 (vào các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý KKT Quảng Ninh). Trong đó: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đạt 587,3 triệu USD (tương đương 13.155,5 tỷ đồng) và 03 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đạt 4.467,8 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI có vốn đầu tư tăng thêm đạt 18,0 triệu USD, tương đương 425,3 tỷ đồng. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng vốn thu hút đầu tư vào các KCN, KKT thuộc địa bàn quản lý của Ban đạt 22.425,5 tỷ đồng, tương đương 975 triệu USD, đạt 77% kế hoạch thu hút vốn đầu tư theo kịch bản tăng trưởng năm 2021.

  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Công tác cải cách hành chính luôn được Ban Quản lý tăng cường đẩy mạnh, là một trong các điểm sáng của Ban Quản lý được các doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá cao trong nhiều năm qua. Ngay từ đầu năm 2021, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021, đồng thời tiến hành rà soát, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, năm 2020 tỉnh Quảng Ninh đã công bố Ban Quản lý KKT Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương- DDCI khối các sở, ban, ngành, tăng 2 bậc xếp hạng so với năm 2019.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2021, 53/53 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh và đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 100%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện, xử lý trên môi trường mạng, đồng thời trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy cho doanh nghiệp. 100% thủ tục hành chính được đề xuất cách thức thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích... Từ ngày 01/01/2021-15/5/2021, Ban đã tiếp nhận 138 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết 136 hồ sơ thủ tục hành chính, 02 hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết, chưa đến hạn trả. Đến nay, Ban chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến công chức thuộc Ban nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để tiếp tục cảỉ thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Ban Quản lý đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021. Tiếp đó đề xuất nội dung xây dựng chương trình hành động của UBND Tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mặt khác tiếp tục duy trì vận hành trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở; Báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh các phương án cụ thể  hỗ trợ nhà đầu tư kịp thời, hiệu quả.

     Công tác quy hoạch và xây dựng được Ban Quản lý khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả. Hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đã được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thành Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng KKT ven biển Quảng Yên để trình Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng thẩm định; hoàn thành Hồ sơ nhiệm vụ và phương án Quy hoạch phân khu tại một số huyện trong Tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Phát triển hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Một số dự án mới tại KCN đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai dự án, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Tính đến ngày 07/6/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hoàn thành quyết toán cho 03 dự án, đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2021.

 Công tác quản lý môi trường luôn được quan tâm thực hiện tốt. Tuân thủ đúng định hướng phát triển của Tỉnh là “Không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi môi trường”, Ban thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN, KKT thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT. Hiện nay 05/5 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường và hoàn thành lắp đặt quan trắc nước thải tự động; các KCN đang triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện đăng ký, cam kết kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý nước thải trước khi các dự án đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động. Ban đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã, thành phố có KCN, KKT thực hiện kiểm tra, phát hiện, xử lý một số trường hợp có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất của các dự án trong KCN theo phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định hồ sơ xả nước thải đối với các dự án thuộc địa bàn các KCN, KKT..

Công tác quản lý tài nguyên tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, Ban đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng KCN và các dự án trọng điểm tại các KKT. Đến nay diện tích đất công nghiệp của toàn Tỉnh đã giao chủ đầu tư là 4.632,22 ha, trong đó: Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 2.789,83 ha; diện tích đất đã giải phóng mặt bằng là 2.106,45 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 458,781 ha; diện tích đất công nghiệp có thể sẵn sàng cho thuê là 508 ha.

Công tác quản lý doanh nghiệp và lao động trong KCN, KKT được đặc biệt quan tâm sát sao, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh. Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Tỉnh, Ban Quản lý đã nỗ lực chủ động, vận dụng linh hoạt các giải pháp và quyết tâm phấn đấu giữ vững địa bàn an toàn và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã kịp thời và thường xuyên ban hành văn bản tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức Ban Quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh thuộc địa bàn quản lý của Ban triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Kết quả, do thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên dịch bệnh trong các KCN, KKT trong địa Bàn Ban Quản lý được kiểm soát chặt chẽ, không có dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe và việc làm ổn định cho người lao động.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được Ban xác định là một trong các nhiệm vụ thường trực. Với vai trò là cánh tay nối dài giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và người lao động trong các KCN, KKT với các cơ quan chức năng trong Tỉnh, Ban Quản lý đã luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực: Nhập cảnh vào Việt Nam, tuyển dụng lao động, đào tạo nghề, tư vấn pháp luật, cấp Giấy phép lao động…

Do địa bàn quản lý các KCN, KKT trải rộng tại nhiều địa phương trong Tỉnh nên Ban thường xuyên bố trí cán bộ thường trực tại địa bàn các KCN, KKT đi nắm bắt tình hình triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các dự án thứ cấp trong KCN, KKT, tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Ban đến các doanh nghiệp trong việc phòng, chống dịch Covid-19; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 của các doanh nghiệp. Duy trì liên lạc thường xuyên với bộ phận chức tại các địa phương có KCN, KKT, chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các nhà thầu thi công và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT để kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp đề xuất xử lý các tình huống phát sinh liên quan; Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Từ đầu năm đến nay đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 147 lượt doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong KCN, KKT; Thực hiện tư vấn, lập, trình thẩm định và được phê duyệt 04 hồ sơ; đang nghiên cứu lập và trình thẩm định 06 hồ sơ trên 03 lĩnh vực 1uy hoạch xây dựng, đầu tư và môi trường.

Tính đến nay, các KCN, KKT trên địa Tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban có 196 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn hiệu lực, gồm 79 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 3.664,37 triệu USD và 117 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đạt 30.911,28 tỷ đồng. Hiện nay  tổng số lao động làm việc trong các KCN khoảng 28.600 người, đạt 100 % kế hoạch. Các doanh nghiệp KCN, KKT đảm bảo đầy đủ việc làm, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động.

Dự kiến đến hết 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp trong các KCN đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Vốn đầu tư thực hiện ước đạt trên 3.898 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 516 triệu USD, đạt 126 % kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 773 triệu USD, đạt 125% kế hoạch; nộp ngân sách ước đạt 406 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021, theo Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, trong 6 tháng cuối năm 2021 Ban tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong năm 2021. Đồng thời tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh đối với nội bộ cơ quan và các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban. Tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

Văn phòng Ban


CÁC TIN KHÁC V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.