CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021

16/03/2021
Chia sẻ bải viết :                           CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021

STT

Báo cáo

Tải biểu mẫu

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Đơn vị nhận báo cáo

DN FDI

Doanh nghiệp trong nước

I

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

A

Báo cáo Quý

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.1

Mẫu A.III.1

Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

B

Báo cáo 06 tháng

1

Báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Mẫu số 11

x

x

- Trước ngày 10/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/2 đối với báo cáo năm

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo giám sát định kỳ trong gia đoạn thực hiện dự án đầu tư

Mẫu số 12

x

x

3

Báo cáo giám sát đánh giá trước khi khai thác vận hành (đối với dự án Không thuộc diện cấp giấy CNĐKĐT)

Mẫu số 13

x

x

4

Báo cáo giám sát định kỳ trong gia đoạn khai thác, vận hành dự án

Mẫu số 14

x

x

C

Báo cáo năm

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.2

Mẫu A.III.2

Trước ngày 31/3 năm sau.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

2

Báo cáo tài chính

 

x

x

Trước ngày 31/3 năm kế tiếp.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh
- Cục Thống kê tỉnh
- Sở Tài chính

II

Báo cáo lĩnh vực lao động

1

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động và tình hình giải quyết tranh chấp lao động của các doanh nghiệp.

Mẫu DN08

x

x

- Trước ngày 25/5 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 25/11 đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu DN16

x

x

Báo cáo hàng Quý Trước ngày 04 tháng sau tháng báo cáo

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

 

 


CÁC TIN KHÁC Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021 DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2020 THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH QUẢNG NINH