Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh

30/03/2022
Chia sẻ bải viết :Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 460/STTTT-TT ngày 19/3/2022 của Sở Thông tin Truyền thông về việc “tổng hợp, đăng tải các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, đề nghị phối hợp thông tin các giải pháp, nền tảng số của các tập đoàn công nghệ có ký kết Bản ghi nhớ với tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế tham khảo các giải pháp, nền tảng số của các tập đoàn công nghệ có ký kết Bản ghi nhớ với tỉnh Quảng Ninh về thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để nghiên cứu triển khai tại đơn vị. Các giải pháp, nền tảng số của các tập đoàn công nghệ cụ thể như sau:

(1) Các đề xuất về sản phẩm, giải pháp của Viễn thông Quảng Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

(2) Danh mục các sản phẩm, giải pháp của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đề xuất.

(3) Các đề xuất về giải pháp của Công ty cổ phần FPT

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 

Các giải pháp


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh