Chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam

23/03/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1616/UBND-NV ngày 16/3/2022 về việc thực hiện chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam; Văn bản số 1639/SYT-NVY ngày 16/3/2022 của Sở Y tế về việc “hướng dẫn tạm thời phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Văn bản số 376/SNGV-LS-HTQT ngày 18/3/2022 của Sở Ngoại vụ về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1616/UBND-NV ngày 16/3/2022. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
 
1. Về việc khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam.
Các doanh nghiệp thông tin và triển khai đến cán bộ quản lý, công nhân người lao động của doanh nghiệp nội dung khôi phục chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam theo Văn bản số 1606/VPCP-QHQT ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 1616/UBND-NV ngày 16/03/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam. Theo đó, “khôi phục từ ngày 15/3/2022 các biện pháp, thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
Các điều kiện về y tế khi nhập cảnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Các văn bản hướng dẫn về quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh trái với quy định này được bãi bỏ.
 
2. Về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 1639/SYT-NVY ngày 16/3/2022 về việc “hướng dẫn tạm thời phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Giám đốc, Người sử dụng lao động các doanh nghiệp triển khai thực hiện./.
 
 


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh