ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

11/08/2021
Chia sẻ bải viết : 

Ngày 09/8/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì cuộc làm việc, cùng dự có đồng chí Phạm Thị An Linh- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Xuân Giao- Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, cùng các đồng chí lãnh đạo UBKT và Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

 

Thực hiện chương trình làm việc của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với quan điểm của tỉnh là sẽ phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với cơ cấu hợp lý, có khả năng cạnh tranh, ưu tiên thu hút doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, ít hao hụt tài nguyên, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và xuất khẩu. Đây cũng là lý do vì sao ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận và ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, ưu tiên phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

 

 Đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU

 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 30/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngày 18/01/2021, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ.

Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 226/KH-BQLKKT ngày 01/02/2021 về việc thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh  Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đối với địa bàn KCN, KKT để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian tổ chức thực hiện của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban và chủ đầu tư hạ tầng các KCN trong việc tham mưu, triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã đạt được trong việc cụ thể hóa và triển khai nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030./.

 

                                                  VP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QN

 


CÁC TIN KHÁC Triển khai Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh