DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

Ngày 26/8/2020, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh có Văn bản số 855/BXTĐT-XT9 v/v đề xuất liên hệ và cung cấp danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư. Trong đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông tin, liên lạc và cung cấp danh sách doanh nghiệp có nhu cầu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư gửi Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trước ngày 31/8/2020.


Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với nước ngoài phục vụ các hoạt động kết nối Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư gửi thông tin theo Mẫu phiếu (gửi kèm) về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp trong ngày 31/8/2020 (file mềm gửi qua hộp thư điện tử: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com). 


Sau thời hạn nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh không nhận được ý kiến phản hồi của Quý Doanh nghiệp thì được hiểu là các doanh nghiệp không có nhu cầu hợp tác với nước ngoài.


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021 Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021 Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021 DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC