Đăng ký tham gia Hội chợ VietNam Expo 2021

23/02/2021
Chia sẻ bải viết :Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 459/SCT-QLTM6 ngày 19/02/2021 của Sở Công Thương về việc phối hợp cung cấp thông tin, đăng ký tham gia Hội chợ VietNam Expo 2021, trong đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp cung cấp thông tin Hội chợ VietNam Expo 2021 tới các doanh nghiệp thuộc quản lý của đơn vị biết và chủ động đăng ký tham gia.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh nghiên cứu Văn bản số 218/XTTM-XTĐT ngày 25/01/2021 của Cục Xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương về việc mời tham gia khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ VietNam Expo 2021 và tài liệu Giới thiệu khu gian hàng, trên cơ sở nhu cầu thực tế của đơn vị chủ động liên hệ và đăng ký theo mẫu gửi kèm (nếu có nhu cầu).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương (Investprocen)- Cục Xúc tiến thương mại: Địa chỉ: Tầng 6, số 20, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Số điện thoại: 024-38262288/66 (máy lẻ:106); Fax: 024-38262255. Cán bộ phụ trách: Anh Nguyễn Quốc Khiêm; Số điện thoại: 0932.215.192; Email: Investprocen@gmail.com

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quan tâm phối hợp, thực hiện./.

 

QLDN


CÁC TIN KHÁC Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trong KCN, KKT Các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ninh theo mô hình mới là nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao KCN Đông Mai sẽ là điển hình về hoàn thành mục tiêu kép năm 2021 Quảng Ninh: Đề cao phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp Quảng Ninh: Đề cao phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề "Ngày hội non sông" chào mừng kỉ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021). THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC QUẢNG NINH NĂM 2021 Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thương trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 195-TB/TU UBND tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch COVID - 19 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Trao giấy chứng nhận đầu tư 500 triệu USD vào KCN Sông Khoai Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động