Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

25/03/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1593/UBND-VX2 ngày 19/3/2021 về việc tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở lao động, Văn bản số 933/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/3/2021 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Giám đốc, Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 về việc ban hành“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”, đặc biệt chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp.
 
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo biểu mẫu gửi kèm); Việc thực hiện đánh giá lại được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác; Căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục (nếu có) theo quy định tại tiểu mục 1, mục V, phần thứ hai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020. 
 
2. Báo cáo kết quả việc đánh giá hàng tháng đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com) trong ngày cuối cùng của tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.
 
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh kịp thời phản ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp), số điện thoại: 0203.3836.643, hoặc ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết.
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 
 


CÁC TIN KHÁC Trao giấy chứng nhận đầu tư 500 triệu USD vào KCN Sông Khoai Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động Năng lực cạnh tranh sở, ngành, địa phương Quảng Ninh 2020: BQL Khu kinh tế và TP. Cẩm Phả đứng đầu Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, kế hoạch, trình tự theo luật định Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp Xét chọn, doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chi phí cách ly y tế , khám chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến khởi công siêu dự án 10 tỷ USD trong năm nay Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm sàng lọc dịch vụ SARS-CoV-2; yêu cầu người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi di chuyển vào Quảng Ninh Đăng ký tham gia Hội chợ VietNam Expo 2021 Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh làm việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 909/UBND-DL1 ngày 15/02/2021; Văn bản số 911/UBND-DL1 ngày 15/02/2021