HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

13/08/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 07/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3493/BKHĐT-QLKKT ngày 07/6/2021 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, rà soát và điều chỉnh bổ sung các nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Ngày 13/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thảo luận dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Đồng chí Lê Thành Quân- Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí Trần Quốc Trung- Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế; các đồng chí Lãnh đạo các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự tại điểm cầu của các Ban Quản lý.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại điểm cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đồng chí Vũ Văn Đát- Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì Hội nghị, cùng dự có đồng chí Châu Thành Hưng- Phó Trưởng ban và các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban.

 

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung- Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế đã trình bày tóm tắt các nội dung sửa đổi và các nội dung bổ sung mới để Hội nghị thảo luận, thống nhất.

Trên cơ sở dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, các Ban Quản lý đã phát biểu ý kiến thảo luận, tham gia ý kiến và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Ban Quản lý về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường; các thủ tục đầu tư KCN, đầu tự dự án; các cơ chế, chính sách đối với KCN, KKT và các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN, KKT;...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Quân- Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế đã yêu cầu Ban soạn thảo cập nhật các ý kiến thống nhất tại Hội nghị, đồng thời đề nghị các Ban Quản lý tiếp tục bổ sung các ý kiến tham gia về Ban soạn thảo ngoài các ý kiến đã phát biểu tại Hội nghị để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình thẩm định./.

 

                                                VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ KKT QUẢNG NINH

 


CÁC TIN KHÁC Triển khai Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh