Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các phần mềm Công nghệ thông tin trong phòng chống Covid-19

22/08/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn tại Văn bản số 1305/STTTT-CNTT ngày 28/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường các biện pháp và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các phần mềm phòng chống COVID-19. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các KCN, KKT của tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai phổ biến đến toàn thể người lao động các kênh thông tin, các ứng dụng để khai báo, theo dõi và phòng chống dịch COVID-19 theo các Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông: số 127/STTTT-CNTT ngày 04/02/2020 về việc thông báo các kênh thông tin về hoạt động phòng chống COVID -19; số 396/STTTT-CNTT ngày 10/3/2020 về việc hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện (Có gửi kèm theo).

2. Thông báo, hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử (Bluezone) và ứng dụng hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện (Ncovi) đến toàn thể nhân viên, người lao động trong Công ty (Theo các phụ lục I, II gửi kèm). 

3. Các vướng mắc, khó khăn trong quá trình cài đặt và sử dụng các ứng dụng đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Quốc Tiến - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, điện thoại liên hệ: 0974.708.780 và Email: phamquoctien@quanninh.gov.vn


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các KCN, KKT của tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Tài liệu gửi kèm.