Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch; và báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

12/06/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3587/UBND-DL1 ngày 09/6/2021 về việc các giải pháp quan trọng đảm bảo hoạt động dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới ; Văn bản số 2471/SYT-NVY ngày 10/6/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch”.
 
Để đảm bảo an toàn tối đa nhất phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Phòng chống dịch COVID-19 tại Thông báo số 235-TB/TU ngày 07/6/2021, Văn bản số 3531/UBND-DL1 ngày 07/6/2021 và Văn bản số 3587/UBND-DL1 ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung như sau:
 
1. Khẩn trương triển khai thực hiện Văn bản số 1216/BQLKKT-DN ngày 08/6/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn tại Văn bản số 2375/SYT-NVY ngày 04/6/2021 của Sở Y tế về việc triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và Văn bản số 911/TTKSBT-KSBTN ngày 06/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 đã gửi đến các doanh nghiệp.
 
- Theo Văn bản số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần bao gồm:
 
+ Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc...
 
+ Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ.
 
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 cho người lao động hàng tuần (theo mẫu gửi kèm) về UBND huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh vào 11h00, thứ Sáu hàng tuần để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh.
 
- Chỉ các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu (nêu trên) mới được phép hoạt động; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra, đình chỉ hoạt động của các đơn vị không chấp hành, xử lý nghiêm theo quy định.
 
2. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo phân vùng tại Văn bản số 2471/SYT-NVY ngày 10/6/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch”. Trường hợp UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo riêng về biện pháp phòng chống dịch đối với các địa phương (tỉnh, huyện) thì áp dụng theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh.
 
- Cử cán bộ đầu mối hằng ngày theo dõi, thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh, xác minh thông tin dịch tễ, danh sách các vùng dịch, ổ dịch hàng ngày và các biện pháp phòng chống dịch tương ứng tại đường link được Sở y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh đăng tải, cập nhật dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh, của Sở hàng ngày, theo địa chỉ đường link:
 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12IlxMJVFGMvqrFrgoTd9PXyo69gDX_63ECU5AvT2R_4/edit#gid=0 
 
- Giám đốc các doanh nghiệp, nhà thầu thi công trong khu công nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tiếp nhận, sử dụng lao động ngoại tỉnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến, về Quảng Ninh từ các địa phương có dịch, ổ dịch trong nước hoặc từ các địa phương có dịch, ổ dịch trong tỉnh đến các địa phương khác trong tỉnh theo hướng dẫn của Sở Y tế, nhằm thực hiện “mục tiêu kép” theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tuyệt đối không để rơi vào chủ quan, tự mãn, lơ là, mất cảnh giác, buông lỏng hoặc mất bình tĩnh trong xử lý. 
 
Yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày đối với tất cả người lao động trong khu công nghiệp và những người liên quan (người cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển vật tư, hàng hóa...). 
3. Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Thông cáo báo chí số 226/TB-UBND về việc đưa người lao động của các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời về địa phương (tài liệu gửi kèm). Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ người lao động đến từ, đi qua và về từ tỉnh Bắc Giang (nếu có). Việc tuyển dụng mới người lao động có yếu tố liên quan đến tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đảm bảo phải thực hiện xét nghiệm, sàng lọc kỹ theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế Quảng Ninh tại Văn bản số 2471 /SYT-NVY ngày 10/6/2021 về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch” (nêu trên); tuyệt đối không để lây nhiễm xâm nhập vào khu công nghiệp, doanh nghiệp của tỉnh và trong cộng đồng.
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
QLDN
 


CÁC TIN KHÁC V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.