Khai mạc lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp năm 2022

08/06/2022
Chia sẻ bải viết : 
 
Từ ngày 08/6 đến 11/6/2022 tại thị xã Quảng Yên, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Lớp 1: cho 70 người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, người làm công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp; lớp 2 cho 70 Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên theo Chương trình quốc gia về ATVSLĐ năm 2022.
 
 
 

Đại diện BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh phát biểu khai mạc Lớp Huấn luyện.
 
 
 
Thông qua lớp học lần này, các học viên được trang bị những kiến thức chung về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn điện; kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn điện; huấn luyện chuyên ngành; kỹ thuật an toàn, các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ gây mất an toàn, cách nhận biết, các biện pháp phòng tránh; củng cố kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn về ATVSLĐ, an toàn điện cho cán bộ quản lý, người lao động; tổ chức trao đổi, thảo luận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp; đảm bảo ATVSLĐ không để xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ trong trong quá trình lao động. 
 
Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh; các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư cải thiện điều kiện lao động, điều kiện làm việc; áp dụng có hiệu quả các kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn, bảo đảm an toàn cho tính mạng, sức khỏe người lao động và tài sản tại doanh nghiệp.
 
 
 
Quang cảnh lớp huấn luyện
 
 
 
Việc tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ là trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; NĐ số 140/2018/NĐ-CP; Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Được biết, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội duy trì đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp huấn luyện theo Chương trình quốc gia về ATVSLĐ hàng năm. 
Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên viết Bài thu hoạch được cấp Chứng chỉ qua huấn luyện theo Chương trình quốc gia về ATVSLĐ.
 
 
 
Vũ Anh Tuấn, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh