Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trong KCN, KKT

09/06/2021
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 7/6, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Sở Công Thương làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn và huyện Tiên Yên.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động tại Công ty Than Dương Huy (TP Cẩm Phả).

Đoàn tiến hành kiểm tra việc tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp; trọng tâm gồm: Quản lý, giám sát việc đi, về của người lao động, các trường hợp đi, về từ vùng dịch; tổ chức định kỳ lấy mẫu xét nghiệm, xác suất, luân phiên tại các phân xưởng, nhà máy; hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động…

Đại diện Công ty CP Xi măng Cẩm Phả báo cáo với Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình triển khai các quy định an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, đơn vị. Từ đó, kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục các sơ hở, thiếu sót, đảm bảo đáp ứng các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ sở, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các cơ sở vi phạm.


Theo kế hoạch, ngày 9, 10/6, Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra 6 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long, huyện Vân Đồn và Tiên Yên.

Nguồn:  https://www.quangninh.gov.vn/

 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên