Ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

25/01/2021
Chia sẻ bải viết :

Ngày 22/1, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh dự lễ ký kết.

 

Ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Theo nội dung ký kết, trong thời gian 9 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam sẽ hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn huy động xã hội hóa do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng - Đại diện cho Liên danh Tập đoàn Vision Transportation Group (VTG), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng, Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World (Liên danh Hải Đăng - VTG - Sunny World) hỗ trợ.

Việc Quảng Ninh lựa chọn Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam, đơn vị trước đây đã triển khai lập Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, để tiếp tục lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy quan điểm của tỉnh là sẽ tiếp tục kế thừa và kiên trì thực hiện các định hướng phát triển chiến lược đã được xác lập trong 10 năm trở lại đây. 

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch tỉnh, nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch tỉnh là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Vì vậy, Quảng Ninh đã lựa chọn McKinsey – một trong những công ty tư vấn hàng đầu thế giới để triển khai việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn với truyền thống hợp tác trước đó, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam tiếp tục phối hợp tốt để triển khai quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Nhằm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai, đơn vị tư vấn bố trí một lực lượng chuyên gia làm việc trực tiếp tại tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho đơn vị tư vấn có văn phòng tại tỉnh để đảm bảo công tác phối hợp thực hiện với các sở, ngành được nhanh chóng, kịp thời. Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối cùng với các sở, ngành liên quan và các địa phương tích cực vào cuộc phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quy hoạch tỉnh, nhất là trong việc khảo sát, cung cấp số liệu.

Ông Marco Breu, Giám đốc Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Marco Breu, Giám đốc Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam bày tỏ vui mừng khi tiếp tục được hợp tác với tỉnh Quảng Ninh để triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Để đảm bảo chất lượng của quy hoạch, Công ty cam kết sẽ huy động đội ngũ chuyên gia giỏi nhất để tham gia quá trình triển khai lập quy hoạch.

Theo Báo Quảng Ninh