Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

07/02/2022
Chia sẻ bải viết :Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.  
 
Ngày 07/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.
 
Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.
 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phổ biến thông tin, nội dung các Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT đến các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế để biết, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài nguyên- Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
 
Tài liệu kèm theo
 


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021 Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021 Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021 DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC