QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Ngày 07/09/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có Văn bản số 1665/STTT-BCVT về việc phối hợp quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn. Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong thời gian qua, Sở Thông tin- Truyền thông và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (Cục Tần số vô tuyến điện) phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng thiết bị vô tuyến điện (bộ đàm cầm tay) điều hành sản xuất chưa có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, giấy phép hết hạn và thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy… Việc sử dụng tần số không giấy phép và thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy dẫn đến tiền ẩn nguy cơ gây can nhiễu tần số làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động sản kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đã được cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng, quản lý nhà nước trực tiếp các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, và nội dung đề nghị của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh , Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc, người đứng đầu các doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban phân xưởng, tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định (Tài liệu tuyên truyền và Văn bản số 1665/STTT-BCVT ngày 07/09/2020 của Sở Thông tin- Truyền thông gửi kèm).

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp liên hệ  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn (Phòng Bưu chính Viễn thông; địa chỉ: tầng 17, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 02033.638.955).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.