Sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp

12/06/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Văn bản số 283/ATLĐ-VP ngày 07/6/2021 của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, và căn cứ Văn bản số 1889/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/6/2021 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;. Việc áp dụng bộ công cụ nhằm giúp doanh nghiệp có phương án phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả và hỗ trợ cơ quan nhà nước trên địa bàn nắm bắt, cập nhật thường xuyên tình hình triển khai hoạt động phòng ngừa COVID-19 tại nơi làm việc, để có những tham mưu, chỉ đạo kịp thời, giảm việc báo cáo định kỳ, đột xuất. Bộ tiêu chí đánh giá dựa trên Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các Doanh nghiệp thứ cấp, tổng thầu, nhà thầu thi công đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
 
1. Giám đốc doanh nghiệp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Tổ An toàn COVID-19 của doanh nghiệp trong KCN khẩn trương triển khai thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 thông qua việc áp dụng bộ công cụ bằng cách đăng nhập vào địa chỉ http://kcnvietnam.vn/
 
* Đối tượng đánh giá:
+ Người lao động, người sử dụng lao động và ban quản lý ký túc xá. 
+ Nhà thầu, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ, suất ăn,... cho cơ sở lao động và ký túc xá. 
+ Bộ phận y tế, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động (sau đây gọi chung là cán bộ y tế). 
* Nội dung đánh giá:
+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại DN,CSSXKD...
+ Người lao động cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 
+ Người sử dụng lao động cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 
+ Người làm công tác y tế cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 
+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 
+ Việc cần làm khi có trường hợp bị mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng và khó thở tại nơi làm việc, ký túc xá 
 
* Thời gian đánh giá: Đánh giá 02 tuần/1/lần.
 
* Hướng dẫn thao tác phần mềm: Đăng ký tài khoản doanh nghiệp; Gõ địa chỉ phần mềm trên trình duyệt web: http://kcnvietnam.vn 
 
 
2. Tiến độ triển khai: Tất các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng bộ công cụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trước ngày 15/6/2021.
 
 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh kịp thời phản ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp), số điện thoại: 0203.3836.643, hoặc ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để phối hợp giải quyết.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 
 
 
QLDN
 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên