TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Kế hoạch số 375-KH/TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 122-KH/ĐUK ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 290/UBND-GD ngày 16/01/2020 về việc triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 07/02/2020 về triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Đ/c Phạm Thị An Linh- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt tại Hội nghị

Đ/c Phạm Thị An Linh- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt tại Hội nghị
 

Ngày 17/02/2020, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và mời Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến quán triệt, triển khai tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị An Linh- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Qua Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban đã được quán triệt nội dung cơ bản chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên trực thuộc hoàn thành Bản cam kết theo hướng dẫn và nộp về Chi bộ và cấp ủy cấp trên để quản lý, theo dõi, giám sát theo quy định.