THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB- VPCP ngày 21/10/2020 “Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19”; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7309/UBND-DL1 ngày 27/10/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong mọi trường hợp, phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản: số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020, số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020, Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện sổ 16/ĐK-UBND ngày 28/9/2020.

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, trước hết là đeo khẩu trang, khử khuẩn tay.
Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng.

3. Thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh; thực hiện việc theo dõi, quản lý việc di chuyển sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định. 

Yêu cầu người nhập cảnh ngắn ngày (nếu có) hạn chế tham gia, sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường.

(Văn bản số 7309/UBND-DL1 ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh gửi kèm).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN