TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐÓN 3 TRIỆU KHÁCH DU LỊCH TRONG QUÝ IV NĂM 2020, VÀ TỔ CHỨC KẾT NỐI TIÊU THỤ THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐÓN 3 TRIỆU KHÁCH DU LỊCH TRONG QUÝ IV NĂM 2020, VÀ TỔ CHỨC KẾT NỐI TIÊU THỤ THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai cuộc vận động“Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 07/10/2020 về ý kiến kết luận tại cuộc họp triển khai các giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong Quý IV/2020; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/10/2020 về việc triển khai giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong Quý IV năm 2020; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 19/10/2020 về việc tổ chức kết nối tiêu thụ thủy sản tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Trong đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: (1) Chủ trì vận động các chuyên gia, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Ninh; (2) Phối hợp với Sở Du lịch làm việc với các KCN trong và ngoài tỉnh để vận động, khuyến khích tham quan, du lịch Quảng Ninh ; (3) Vận động các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, KCN tăng cường sử dụng sản phẩm thủy sản Quảng Ninh trong thực đơn tại các bếp ăn tập thể của các đơn vị, ưu tiên sử dụng sản phẩm Ngao 2 cùi, Hầu .

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 08/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp (gồm Sở Du lịch, Hiệp Hội du lịch tỉnh, Liên minh kích cầu du lịch tỉnh, một số doanh nghiệp lữ hành du lịch; đại diện lãnh đạo, chủ tịch công đoàn của 11 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong KCN) để thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, triển khai thực hiện kích cầu du lịch theo chỉ đạo của Tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao vận động chuyên gia, người lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch Quảng Ninh, và tổ chức kết nối tiêu thụ thủy sản tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp, các Nhà đầu tư đang đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh” đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cụ thể hóa tại Văn bản số 2182/BQLKKT-DN ngày 08/10/2020 triển khai đến các doanh nghiệp tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Vận động các chuyên gia, người lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh tích cực tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc/Người sử dụng lao động phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức cho công nhân lao động tham gia các hoạt động học tập, trải nghiệm, tham quan du lịch trong Tỉnh, đảm bảo ít nhất 50% số công nhân, lao động của doanh nghiệp tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh. 

Tổ chức tuyên truyền các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh tới các tập đoàn, doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, các đơn vị, đối tác và cá nhân theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai giải pháp hoàn thành mục tiêu đón 3 triệu khách du lịch trong Quý IV/2020.

3. Tổ chức kết nối tiêu thụ thủy sản tỉnh Quảng Ninh năm 2020: Các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cung ứng tăng cường sử dụng sản phẩm thủy sản Quảng Ninh trong thực đơn tại các bếp ăn tập thể của các đơn vị, ưu tiên sử dụng sản phẩm Ngao 2 cùi, Hầu; đồng thời vận động công nhân lao động tham gia mua sắm và thưởng thức ẩm thực hải sản Quảng Ninh tại các chương trình xúc tiến thương mại, Tuần thủy sản Quảng Ninh đang được tổ chức tại địa bàn và một số địa phương lân cận.

4. Để đảm bảo tiến độ và chế độ thông tin, báo cáo với Tỉnh, đề nghị Quý doanh nghiệp:

(1) Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai và Đăng ký số lượng công nhân lao động đăng ký tham quan, du lịch, và kết nối tiêu thụ thủy sản trong tỉnh trong Quý IV/2020 (theo Phụ lục 1 đính kèm) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 25/10/2020 để theo dõi, tổng hợp; file bản mền gửi theo đại chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com.

 (2) Chế độ, thông tin báo cáo tổng hợp, cung cấp thông tin số lượng công nhân lao động đã tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng; các bếp ăn tập thể của đơn vị, ưu tiên sử dụng thủy sản Ngao 2 cùi, Hầu (theo Phụ lục 2 đính kèm).

- Báo cáo định kỳ hàng tuần: Trước 11h00 thứ 6 hàng tuần.

- Báo cáo tháng: vào ngày 15 của tháng, và ước đến 31/12/2020.

- Báo cáo sơ bộ Quý IV/2020: vào ngày 15 của tháng 12/2020 và ước đến 31/12/2020.

Nơi nhận tiếp nhận thông tin, báo cáo và đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, số điện thoại: 0203.3836.643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, hưởng ứng triển khai./.

 

QLDN