Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh

20/07/2021
Chia sẻ bải viết :



Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4585/UBND-DL1 ngày 17/7/2021 “về việc tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch”; Văn bản số 4559/UBND-DL1 ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh “về việc triển khai Văn bản của Bộ y tế về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19”; Văn bản số 3058/SYT-NVY ngày 16/7/2021 về việc hướng dẫn triển khai Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly; Văn bản số 2375/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/7/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh “về việc triển khai Hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh”; Văn bản số 3806/SGTVT-QLVT&PT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông Vận tải “về việc hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải”. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN); các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trong các KCN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp trong KCN triển khai và tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm Văn bản số 4559/UBND-DL1 ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh, cụ thể:

(1) Phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc số người lao động từ vùng dịch về địa bàn tỉnh qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Nếu trên địa bàn có người trở về từ các vùng có dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế Quảng Ninh tại địa chỉ https://bitly.com.vn/9qdg50, cần quan tâm bố trí cách ly tập trung ngay tại từng huyện, thị xã, thành phố đủ 14 ngày, xét nghiệm PCR định kỳ theo qui định cách ly của Bộ Y tế; khai báo, giám sát sức khỏe, cách ly tại gia đình tiếp tục 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống có ca nhiễm, ca nghi nhiễm, người về từ vùng có dịch mà không được khai báo y tế, không được cách ly, giám sát, hướng dẫn và thực hiện kịp thời các giải pháp phòng chống dịch chặt chẽ tại cộng đồng.

(2) Từ 00h00 ngày 18/7/2021: người về Quảng Ninh, người Quảng Ninh khi quay về Tỉnh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu (người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 vẫn phải có kết quả xét nghiệm âm tính). Trong tình hình phức tạp này, tạm thời không vào Tỉnh với người dùng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên.

 

Riêng đối với công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các KCN, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông vận tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4481/UBND-DL1 ngày 13/7/2021 thì không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 3 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc tối thiểu 20% hàng tuần đối với người lao động của doanh nghiêp theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

 

(3) Đối với xe tải, xe công ten nơ liên tỉnh chở hàng hóa, đặc biệt là từ các tỉnh miền Nam, miền Trung phải tuân thủ nghiêm các quy trình phòng chống dịch khi vào Tỉnh: khai báo y tế bắt buộc, có xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR âm tính không quá 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu; thông báo rõ hành trình dự kiến di chuyển tại Quảng Ninh; có cam kết chỉ dừng, đỗ khi giao hàng, tiếp nhiên liệu.

 

Các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động để công nhân, người lao động đồng thuận, thực hiện cho đến khi tỉnh Quảng Ninh có chỉ đạo mới căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch bệnh.

 

2. Về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4559/UBND-DL1 ngày 16/7/2021, hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 3058/SYT-NVY ngày 16/7/2021 về việc hướng dẫn triển khai Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế V/v giảm thời gian cách ly, trong đó:

 

Về nội dung giảm thời gian cách ly: thực hiện giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống còn 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế), tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo; Về thí điểm các ly y tế tại nhà và các nội dung khác có liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 3058/SYT-NVY ngày 16/7/2021.

 

3. Về triển khai Hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Văn bản số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 “việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh”. Giám đốc các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

(1) Thực hiện nghiêm các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương để vừa cách ly, vừa sản xuất đảm bảo an toàn. Chủ động hoàn thiện kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo yêu cầu tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Văn bản số 4477/UBND-DL1 ngày 13/7/2021 về việc thực hiện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại các CSSXKD và cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định khác có liên quan… đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai đến doanh nghiệp.

 

(2) Rà soát phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền quyết định hỗ trợ hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để ổn định sản xuất, kinh doanh và kịp thời hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

(3) Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định; Triển khai các phần mềm đánh giá theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương để cập nhật kết quả lên trang an toàn COVID-19.

 

4. Tổ chức, triển khai Văn bản số 3806/SGTVT-QLVT&PT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải.

Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp vận tải đưa đón công nhân lao động xác nhận phương tiện vận chuyển người lao động qua các chốt kiểm soát theo quy định (thực hiện theo Phụ lục kèm theo Văn bản số 3806/SGTVT-QLVT&PT ngày 14/7/2021 của Sở Giao thông Vận tải).

 

5. Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt V năm 2021 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch và của UBND tỉnh, Kế hoạch số 2946/KH-SYT ngày 08/7/2021 của Sở Y tế. Các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị y tế triển khai, thực hiện đảm bảo an toàn, đúng tiến độ Kế hoạch đề ra. Giám đốc các doanh nghiệp trong các KCN (Hải Yên, Texhong Hải Hà, Đông Mai, Việt Hưng) tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu 100% công nhân, người lao động đủ điều kiện phải đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định, phấn đấu đến hết ngày 21/7/2021 tất cả công nhân, người lao động trong các KCN (nêu trên) được tiêm chủng (trừ những trường hợp không đủ điều kiện tiêm vắc xin theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền).

 

6. Các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 (gộp mẫu) cho người lao động tại đơn vị và toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ. Hàng tuần phải xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% số người lao động của đơn vị và xét nghiệm toàn bộ cho người lao động tham gia cung ứng dịch vụ, hàng hóa của các đơn vị liên quan.

 

7. Về chế độ thông tin, báo cáo:  Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4547/UBND-DN 1 ngày 15/7/2021.

Đối với các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

7.1 Về chế độ báo cáo thường xuyên trong trạng thái bình thường mới: Các đơn vị, doanh nghiệp gửi báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: 01 ngày 1 lần vào lúc 15hh00 hàng ngày để tổng hợp, đồng thời thực hiện cập nhật thông qua modul “Công tác phòng, chống dịch COVID-19” thuộc hệ thống thông tin báo cáo tại Trung tâm điều hành Thành phố thông minh tỉnh.

(Khi có địa phương trong Tỉnh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo 1 ngày 3 lần vào 7h03, 11h00 và 17h00; Khi có địa phương trong Tỉnh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: thực hiện chế độ báo cáo 1 ngày 2 lần vào 8h30 và 16h00)

7.2 Về chế độ báo cáo tuần: Các đơn vị, doanh nghiệp gửi báo cáo tuần về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước 11:00 ngày Thứ Sáu hàng tuần để tổng hợp, đồng thời thực hiện cập nhật thông qua modul “Công tác phòng, chống dịch COVID-19” thuộc hệ thống thông tin báo cáo tại Trung tâm điều hành Thành phố thông minh tỉnh.

Nội dung báo cáo: (1) Việc xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và các Phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19; (2) Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các phân xưởng, xí nghiệp, (3) Các nội dung cam kết phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021; (4) thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc tối thiểu 20% hàng tuần đối với người lao động của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Y tế và của Tỉnh; (5) công tác quản lý lao động người từ vùng dịch, quản lý lao động người nước ngoài nhập cảnh; (6) thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào; số lượng người thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt ứng dụng Bluezone, công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch, (7) thực hiện mua sắm, đảm bảo vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch và các nội dung khác có liên quan…

7.3. Về nội dung báo cáo đột xuất: thực hiện chế độ báo cáo ngay khi có tình huống phát sinh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và chính quyền địa phương (cấp huyện, và cấp xã).

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Giám đốc, Người sử dụng lao động các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tài liệu gửi kem

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC Jinko Solar đầu tư tiếp dự án thứ 2 hơn 365 triệu USD vào Quảng Ninh Chủ động rà soát, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho dự án đầu tư Triển khai các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 16/11/2020 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ đề "Vì hạnh phúc nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Tuyên truyền Khảo sát DDCI Quảng Ninh năm 2021 Tăng cường kiểm soát người về từ vùng dịch và các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Tăng tốc phát triển Khu kinh tế Quảng Yên và các khu công nghiệp Chấm dứt chủ trương nghiên cứu quy hoạch Tổ hợp Công nghiệp - dịch vu- đào tạo phục vụ ngành công nghiệp ô tô tại KCN Dịch vụ Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên