Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

12/05/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19  về việc tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Thông báo số 197-TB/TU ngày 10/5/2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (gọi tắt là các doanh nghiệp) trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:
 
1. Giám đốc, người đại diện theo phát luật của doanh nghiệp, Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp phải quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Văn bản số 3836/CV-BCĐ, ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Thông báo số 197-TB/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh.
 
(1) Bổ sung, cập nhật hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đã được UBND cấp huyện phê duyệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1494/UBND-VX3 ngày 16/3/2021, hướng dẫn khung Phương án/Kế hoạch của Sở Y tế tại Văn bản số 946/SYT-NVY ngày 09/3/2021 (trong đó Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt) đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cụ thể hóa triển khai tại Văn bản số 520/BQLKKT-DN ngày 16/3/2021 về việc triển khai xây dựng phương án và thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch
 
(2) Tiếp tục xây dựng và thực hiện tự đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID- 19 tại đơn vị trong tình hình mới (theo Phụ lục I, Văn bản số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh); Văn bản số 453/BQLKKT-DN ngày 04/3/2021  của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.
 
(3) Thực hiện đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác; Căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại tiểu mục 1, mục V, phần thứ hai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1593/UBND-VX2 ngày 19/3/2021; Văn bản số 602/BQLKKT-DN ngày 25/3/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh).
Báo cáo kết quả gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) qua địa chỉ email: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.
 
2. Siết chặt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú, xe đưa đón công nhân, trên các phương tiện giao thông công cộng và các bếp ăn tập thể của công nhân…theo chỉ đạo của Tỉnh ủy; chủ động “áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19| theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2752/UBND-XD6 ngày 07/5/2021.
 
(1) Triển khai lắp camera tại khu vực nhà xưởng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.
 
(2) Triển khai sử dụng các bộ công cụ theo tài liệu hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Văn bản số 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021 về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng sử dụng mã QR Code, và Văn bản số 941/STTTT-TT ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: (1) Bluezone- Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19; (2) NCOVI- Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện; (3) Khai báo y tế (https://tokhaiyte.vn); (4). Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng; (5). Hệ thống bản đồ covid https://antoancovid.vn
 
Vận động người lao động thực hiện khai báo y tế trung thực qua mã QR code; Yêu cầu tất cả người lao động cài đặt Bluezone, khai báo y tế qua mã QR code (tại cổng trụ sở doanh nghiệp, tại các phân xưởng, bếp ăn tập thể, xe đưa đón công nhân…); phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021.
 
3. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ người lao động trong doanh nghiệp (nhất là lao động ngoại tỉnh, và việc tiếp nhận người lao động mới ngoại tỉnh). Khuyến cáo toàn bộ người lao động làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian từ nay đến ngày 23/5/2021 không đi đến các tỉnh/thành phố vùng có dịch; trường hợp thực sự cần thiết có nhu cầu đến các vùng có dịch, khi quay trở lại tỉnh, phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly y tế theo quy định, xét nghiệm tự nguyện có trả phí.
 
4. Thực hiện các biện pháp, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây từ hàng hóa nhập khẩu, hoặc được sản xuất, vận chuyển qua các nước, các vùng có dịch, các đơn vị cung ứng dịch vụ (nguyên liệu, thực phẩm…) không để bị động, bất ngờ.
 
5. Yêu cầu bắt buộc toàn bộ người lao động phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc và nơi công cộng và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thường xuyên thực hiện khử khuẩn tại trụ sở đơn vị, doanh nghiệp, các phòng ban, phân xưởng, bếp ăn tập thể công nhân, phương tiện đưa đón công nhân… Khuyến khích tất cả các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khử khuẩn trong ngày 21/5 và 22/5/2021.
 
6. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra đột xuất, không báo trước, trường hợp phát hiện tại đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch,.. sẽ thực hiện dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước thời hạn.
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Giám đốc, Người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
QLDN


CÁC TIN KHÁC Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trong KCN, KKT Các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ninh theo mô hình mới là nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao KCN Đông Mai sẽ là điển hình về hoàn thành mục tiêu kép năm 2021 Quảng Ninh: Đề cao phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp Quảng Ninh: Đề cao phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề "Ngày hội non sông" chào mừng kỉ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021). THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC QUẢNG NINH NĂM 2021 Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thương trực Tỉnh uỷ tại Thông báo số 195-TB/TU UBND tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch COVID - 19 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Trao giấy chứng nhận đầu tư 500 triệu USD vào KCN Sông Khoai Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động