Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

13/05/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 10/5/2021 tại Thông báo số 197-TB/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy; Công văn số 177-CV/BNCTU ngày  10/5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 09-CT/TU”, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đồng chí Trưởng phòng, phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch.

2. Khuyến cáo công chức, viên chức, người lao động trực thuộc không nên đi tới các tỉnh/thành phố vùng có dịch; trường hợp thực sự cần thiết có nhu cầu ra khỏi tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban, khi quay trở lại tỉnh, phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly y tế theo quy định và xét nghiệm tự nguyện có trả phí. Những trường hợp đã đi đến và trở về từ các ổ dịch ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 14/4/2021, bệnh viện K Hà Nội từ ngày 22/4/2021 đến nay phải được coi là Fl, F2 và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trực thuộc thực hiện và hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân lần thứ 4 trước ngày 15/5/2021. Các đồng chí Trưởng phòng, phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm đôn đốc vầ tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ban để tổng hợp chung.

4. Giao Văn phòng Ban tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Triển khai sử dụng các bộ công cụ theo tài liệu hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Văn bản số 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021 về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng sử dụng mã QR Code, và Văn bản số 941/STTTT-TT ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: (1) Bluezone- Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19; (2) NCOVI- Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện; (3) Khai báo y tế (https://tokhaiyte.vn); (4). Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng; (5). Hệ thống bản đồ covid https://antoancovid.vn; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021.

Định kỳ hàng ngày toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban thực hiện khai báo y tế trung thực qua mã QR code;

5. Trưởng phòng, phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị thực hiện cài đặt Bluezone, khai báo y tế qua mã QR code và kiểm soát việc đi lại của cán bộ công chức trong giờ làm việc và việc ra, vào tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp khách, làm việc với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại cơ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6. Giao Ban thanh tra nhân dân của Ban thực hiện kiểm tra đột xuất, không báo trước, trường hợp phát hiện tại phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, triển khai và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.


CÁC TIN KHÁC Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, ổ dịch; và báo cáo kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 V/v việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp Vì sao Amata đầu tư lớn vào Quảng Ninh? Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Bộ Xây dựng tổ chức họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040 Sóng xuân Đầu tư nước ngoài vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ THÀNH LẬP CÁC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Thông báo Lịch trực Tết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC “MỤC TIÊU KÉP” NĂM 2020 CHI BỘ 3, ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2022 TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH DIỄN VĂN CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2020) CHI BỘ 3, ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN