Tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

13/05/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 về tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 10/5/2021 tại Thông báo số 197-TB/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy; Công văn số 177-CV/BNCTU ngày  10/5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 09-CT/TU”, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đồng chí Trưởng phòng, phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch.

2. Khuyến cáo công chức, viên chức, người lao động trực thuộc không nên đi tới các tỉnh/thành phố vùng có dịch; trường hợp thực sự cần thiết có nhu cầu ra khỏi tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban, khi quay trở lại tỉnh, phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly y tế theo quy định và xét nghiệm tự nguyện có trả phí. Những trường hợp đã đi đến và trở về từ các ổ dịch ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 14/4/2021, bệnh viện K Hà Nội từ ngày 22/4/2021 đến nay phải được coi là Fl, F2 và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trực thuộc thực hiện và hoàn thành việc khai báo y tế toàn dân lần thứ 4 trước ngày 15/5/2021. Các đồng chí Trưởng phòng, phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm đôn đốc vầ tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ban để tổng hợp chung.

4. Giao Văn phòng Ban tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Triển khai sử dụng các bộ công cụ theo tài liệu hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Văn bản số 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021 về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng sử dụng mã QR Code, và Văn bản số 941/STTTT-TT ngày 11/5/2021 về việc hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: (1) Bluezone- Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19; (2) NCOVI- Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện; (3) Khai báo y tế (https://tokhaiyte.vn); (4). Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng; (5). Hệ thống bản đồ covid https://antoancovid.vn; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021.

Định kỳ hàng ngày toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban thực hiện khai báo y tế trung thực qua mã QR code;

5. Trưởng phòng, phụ trách các phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị thực hiện cài đặt Bluezone, khai báo y tế qua mã QR code và kiểm soát việc đi lại của cán bộ công chức trong giờ làm việc và việc ra, vào tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp khách, làm việc với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại cơ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6. Giao Ban thanh tra nhân dân của Ban thực hiện kiểm tra đột xuất, không báo trước, trường hợp phát hiện tại phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban để xảy ra các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị quán triệt, triển khai và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.


CÁC TIN KHÁC V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.