Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức

11/05/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2912/UBND-TM2 ngày 09/5/2022 về việc tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo: Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thông báo đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Chế biến, chế tạo, công nghiệp, dệt may, thủ công mỹ nghệ… trên địa bàn tỉnh tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức theo nội dung Giấy mời của Bộ Công thương, thời gian thực hiện xong trước ngày 15/5/2022.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp nghiên cứu Văn bản số 2242/BCT-XTTM ngày 29/4/2022 của Bộ Công thương và Chương trình của Đoàn (gửi kèm theo) để đăng ký tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức (nếu có nhu cầu), gửi thông tin đăng ký tham gia Đoàn về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để tổng hợp.

Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 13/5/2022.

Thông tin chi tiết về việc tham gia Đoàn, vui lòng liên hệ:

+ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương): Địa chỉ:  Tầng 6, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 38262266 (máy lẻ: 126); Email: investprocen@vietrade.gov.vn, thaoptt.vietrade@gmail.com. Liên hệ: bà Phạm Thị Thu Thảo (0828.262.266 / 0979.768.292).

 

+ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp), Địa chỉ: Tầng 11, Trụ sở Liên Cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long; Quảng Ninh; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0203.3836643/  0934.458.199; Email:quanlydoanhnghiep2010@gmail.com.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Hội nghị công bố các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT năm 2021 Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các giải pháp, nền tảng, ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số của các Tập đoàn công nghệ trên địa bàn tỉnh