Thực hiện Văn bản số 910/UBND-DL1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

15/02/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Văn bản số 910/UBND-DL1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp) tiếp tục chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/01/2021; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 03/02/2021; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh, đồng thời nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc/Người sử dụng lao động khẩn trương tuyên truyền, phổ biến đến người lao động trong đơn vị Văn bản số 910/UBND-DL1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong đó lưu ý một số nội dung:

(1) Kể từ 00 giờ 00 ngày 16/02/2021. Đối với người từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh bố trí cơ sở cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí đối với tất cả người đến Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước (là những khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội); riêng các phương tiện vận tải hàng hóa đến Quảng Ninh từ các địa bàn trên chỉ cho phép mỗi xe có 1 lái xe được phép vào Quảng Ninh khi có đầy đủ giấy tờ về nhân thân, hàng hóa, khai báo y tế.

(2) Cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về các tỉnh, thành phố khác nghỉ Tết có nhu cầu quay lại Quảng Ninh làm việc: yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị tự bố trí phương tiện đón người lao động về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình (quy định này không áp dụng đối với xe đưa đón công nhân hoạt động thường xuyên theo tuyến cố định). Ngay khi về Quảng Ninh, các đơn vị, doanh nghiệp phải chỉ đạo, tổ chức cho người lao động xét nghiệm COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính mới được đi làm trở lại.

Đối với các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch: Khi vào Quảng Ninh có giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian từ 3-7 ngày trước khi vào tỉnh. Trường hợp không có giấy xét nghiệm, phải thực hiện tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày trước khi được phép đi lại, làm việc tại Quảng Ninh. Do Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc cách ly.

2. Về việc thực hiện xét nghiệm virut SARS-CoV-2 cho công nhân lao động tại các KCN.

(1) Theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản 524/SYT-NVY ngày 16/02/2021- gửi kèm theo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 06 đơn vị thực hiện được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bao gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Bãi Cháy; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long, trong đó có 02 đơn vị thực hiện xét nghiệm dịch vụ trọn gói là Bệnh viện Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long, các đơn còn lại thực hiện xét nghiệm khi đơn vị phối hợp bố trí cung cấp sinh phẩm, môi trường.

- Để triển khai thưc hiện xét nghiệm cho công nhân tại các doanh nghiệp trong KCN đảm bảo được tiến độ và thời gian ngay sau khi công nhân quy trở lại làm việc từ ngày 16/2/2020, trước mắt đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân tại các khu công nghiệp trước khi vào làm việc; Chi phí xét nghiệm thực hiện theo hình thức dịch vụ có trả phí (do doanh nghiệp sẽ trao đổi và làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ).

- Trong trường hợp doanh nghiệp đảm bảo được sinh phẩm và muốn thực hiện xét nghiệm tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với đồng chí Phạm Xuân Phúc, phó phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế (ĐT: 0982016120) để được hướng dẫn mua sinh phẩm phù hợp với các máy xét nghiệm của các đơn vị.

Các doanh nghiệp (khi doanh nghiệp có nhu cầu) cần chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Bãi Cháy; Bệnh viện Sản Nhi để triển khai các nội dung liên quan theo Văn bản hướng dẫn số 592/SYT-KHTC ngày 10/2/2021 của Sở Y tế.

 (2)  Đối với người lao động là người dân Quảng Ninh sống trên địa bàn thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 910/UBND-DL1 ngày 15/2/2021, và hướng dẫn của Sở Y tế,  đề nghị các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm cho công nhân trước khi vào làm việc (vì 02 địa bàn trên là các ổ dịch hiện chưa qua 21 ngày, các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng muộn nhất là ngày 09/2/2021 tính đến ngày 16/2/2021 đã qua 07 ngày).

3. Về việc quản lý lao động, tổ chức sản xuất sau Tết Nguyên Đán:

(1) Giám đốc/người sử dụng lao động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế và cung cấp cho cơ quan y tế địa phương thông tin lịch sử đi lại, tiếp xúc trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến Quảng Ninh. Chịu trách nhiệm toàn diện công tác kiểm soát người lao động quay trở lại làm việc và việc tuân thủ mọi qui định về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, doan nghiệp mình.

(2) Thực hiện ngay việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trụ sở đơn vị, phòng ban, phân xưởng hoàn thành trong ngày 16/02/2021, và trước ngày khai xuân, đảm bảo việc khai xuân an toàn; thường xuyên duy trì việc vệ sinh, khử khuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Triển khai ngay các hoạt động làm việc, sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới; tuyệt đối không được lấy lý do dịch bệnh mà chậm trễ công việc, sản xuất, kinh doanh.

(3) Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức ký Bản cam kết đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (có biểu mẫu gửi kèm) giữa từng doanh nghiệp với Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh – (Từ ngày 17/02 đến ngày 19/2/2021 trên cơ sở kế hoạc đăng ký hoạt động sản xuất sau tết của các doanh nghiệp). Chỉ các đơn vị đã hoàn thành và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới được phép hoạt động.

Phối hợp với các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ các qui định về phòng chống dịch của các doanh nghiệp. Có hình thức xử lý nghiêm khắc nhất và cao nhất nếu vi phạm, kể cả rút giấy phép hoạt động theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Các đơn vị/doanh nghiệp kịp thời báo cáo ngay các vấn đề phát sinh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN


CÁC TIN KHÁC Trao giấy chứng nhận đầu tư 500 triệu USD vào KCN Sông Khoai Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động Năng lực cạnh tranh sở, ngành, địa phương Quảng Ninh 2020: BQL Khu kinh tế và TP. Cẩm Phả đứng đầu Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, kế hoạch, trình tự theo luật định Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp Xét chọn, doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chi phí cách ly y tế , khám chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến khởi công siêu dự án 10 tỷ USD trong năm nay Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm sàng lọc dịch vụ SARS-CoV-2; yêu cầu người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi di chuyển vào Quảng Ninh Đăng ký tham gia Hội chợ VietNam Expo 2021 Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh làm việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 909/UBND-DL1 ngày 15/02/2021; Văn bản số 911/UBND-DL1 ngày 15/02/2021