Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

29/01/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021, số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 496/UBND-DL1 ngày 29/01/2021 về việc kiểm soát phương tiện ra/vào các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:
 
1. Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021, số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 496/UBND-DL1 ngày 29/01/2021 về việc kiểm soát phương tiện ra/vào các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
a) Kích hoạt ngay kịch bản phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh, đã được Ban Quản lý Khu kinh tế cụ thể hóa tại Kế hoạch số 473/KH-BQLKKT ngày 10/3/2020 về việc ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chùng mới của Viut Corona gây ra, và các kế hoạch, phương án cụ thể của doanh nghiệp theo diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19.
b) Phối hợp chặt trẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác rà soát, truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm, kiểm soát người đi lại, có tiếp xúc với F0, F1, F2, F3, F4 và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày.
c) Yêu cầu người lao động thực hiện khai báo y tế toàn dân, cài đặt ứng dụng bluezone để truy vết.
2. Các KCN thuộc địa bàn thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00h00 ngày 28/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021; cụ thể:
a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.
b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
c) Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. (Do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh rà soát, quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa).
3. Thực hiện dãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với: các khu vực: tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà (thành phố Hạ Long); các xã: Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) kể từ 00h00 ngày 28/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021 (Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); Thực hiện việc giãn cách xã hội đối với toàn bộ thị xã Đông Triều kể từ 12h00 ngày 29/01/2021 đến 12h00 ngày 23/02/2021, và thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương (thị xã Đông Triều) từ 12h00 ngày 29/01/2021 đến 12h00 ngày 23/02/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ  (Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ).
a) Người lao động thường trú, tạm trú tại các địa bàn (nêu trên) nghiên túc thực hiện việc thực hiện việc giãn cách xã hội áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.
- Tuyên truyền vận động người lao động, mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.
- Thực hiện nghiêm các quy định tại các chốt kiểm soát không cho người ra - vào khu vực cách ly (trừ trường hợp cần thiết như cấp cứu, khám chữa bệnh,…); các trường hợp ra/vào địa bàn từ ngày 01/01/2021 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong việc cách ly.
b) Đối với thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương (thị xã Đông Triều) từ 12h00 ngày 29/01/2021 đến 12h00 ngày 23/02/2021: Người lao động thường trú, tạm trú tại xã Bình Dương (thị xã Đông Triều) thực hiện hiện nghiên các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.
 
4. Đối với các Chủ đầu tư hạ tầng KCN:
a) Thành lập các chốt kiểm soát các hoạt động vào/ra trong KCN, tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường nhân lực, có phương án bố trí, phân luồng phù hợp để kiểm soát 2 chiều, tránh ùn tắc; cử người canh gác thường xuyên để hạn chế và kiểm soát tối đa người ra vào trong KCN (kiên quyết không để các trường hợp không đeo khẩu trang vào KCN). 
b) Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn trong KCN đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 
c) Thực hiện kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp, nhà thầu thi công, nhà thầu phụ và đơn vị cung ứng dịch vụ trong KCN…nếu không đảm các quy định về phòng chống dịch; không bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động thì báo cáo ngay về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để xử lý theo quy định.
5. Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh, công trình giao thông, xây dựng trong KCN trên địa bàn tỉnh chỉ được phép hoạt động khi cam kết chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
a) Yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN thực hiện cam kết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19  bằng văn bản (theo Mẫu gửi kèm) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp trong ngày 30/01/2020.
b) Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn KCN, giữ vững địa bàn KCN an toàn, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động; kiên quyết duy trì các biện pháp ngăn chặn kịp thời các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, đồng thời kiểm soát toàn diện tình hình ngay từ cơ sở, doanh nghiệp…không để nảy sinh yếu tố bị động, bất ngờ.
c) Người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm chỉnh thực hiện và chịu trách nhiệm kiểm soát việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở của mình. Thực hiện các quy định về trách nhiệm của Người lao động, Khách đến thăm làm việc, Người quản lý, người sử dụng lao động trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp sản xuất kinh doanh (tại trang 30) của Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” theo Văn bản số 2074/BQLKKT-DN ngày 24/9/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Thực hiện nghiêm thông điệp “5 K”, phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; thực hiện khai báo y tế theo quy định. 
d) Duy trì hoạt động của các Tổ tự quản phòng chống dịch tại đơn vị, doanh nghiệp… nhằm kiểm soát chặt chẽ người lao động, khách đến giao dịch, lái xe vận chuyển vật tư, thiết bị, hàng hóa hàng ra, vào trụ sở doanh nghiệp…; chủ động theo dõi các dấu hiệu dịch tễ, cập nhật thông tin vào tờ khai y tế, kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có nghi ngờ, nhất là những trường hợp đã tiếp xúc với những trường hợp nghi nhiễm từ nước ngoài, từ vùng dịch trong nước về và các trường hợp phát sinh khác.
6. Tạm dừng giao dịch hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh. Các thủ tục hành chính đặc biệt cần giải quyết ngay, thực hiên theo hướng dẫn tại Văn bản số 46-TTPVHCC ngày 28/01/2021 của Trung tâm Hành chính công tỉnh (gửi kèm).
7. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nhà hàng, quán ăn; lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các vị trí ra, vào tỉnh. Việc kiểm soát phương tiện ra/vào các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021, Văn bản số 496/UBND-DL1 ngày 29/01/2021.
a) Đối với xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp: Phải thực hiện khử trùng; công nhân trước khi lên xe phải có khẩu trang và phải được kiểm tra thân nhiệt, lập sổ nhật ký theo dõi; số người trên xe phải đảm bảo số lượng trên 1 chuyến xe không quá 50% số nghế trên xe.
b) Đối với doanh nghiệp có bếp ăn tập thể: Hạn chế tối đa tập trung đông người (tối đa không quá 20 người tại cùng 1 thời điểm 1 lúc), cần bố trí ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng cách giữa những người ăn uống. Thực hiện nghiêm Văn bản số 965/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID- 19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Chỉ những cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định mới được phép hoạt động.
8. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh:
a) Giao Phòng Quản lý Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Phòng Hỗ trợ giám sát Hoạt động đầu tư, VPĐD Miền Đông, VPĐD Miền Tây tham mưu phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng, UBND các địa phương chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng chống dịch, các vụ việc đưa thông tin sai lệch, vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tiếp tục tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch... theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
b) Giám đốc các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, Người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở của mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/12/2020 của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh (Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2021; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/11/2020; Văn bản số 8474/UBND-VX2 ngày 11/12/2020...) đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cụ thể hóa triển khai tại Văn bản số 77/BQLKKT-DN ngày 12/01/2021... Chủ động xây dựng, tổ chức phương án sản xuất kinh doanh trước, trong và sau tết, bố trí lao động, việc làm hợp lý cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán theo quy định của pháp luật; đảm bảo các phương án không bị thiếu hụt lao động khi doanh nghiệp quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
9. Chế độ thông tin, báo cáo: Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện báo cáo 1 ngày 2 lần: trước 9h00 và trước 15h00 hàng ngày về tình hình phòng chống dịch Covid- 19 và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình về Ban Quản lý Khu kinh tế (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199).
Đây là thời điểm quan trọng, có tính chất quyết định toàn diện đến đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nhưng vẫn phải đảm bảo phục vụ tốt việc đón Tết, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh để phòng chống dịch và tuyệt đối không được phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 
 
 
QLDN
 


CÁC TIN KHÁC V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.