Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19

26/05/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh về “triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 2357/ByT-DP ngày 09/5/2022); triển khai Quyết định số 1242/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp (gọi chung là các doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (liều nhắc lại) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh, Văn bản số  2987/SYT-NVY ngày 24/5/2022 của Sở Y tế về việc “triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 và đăng ký nhu cầu vắc xin mũi tháng 6/2022, tháng 7/2022”, cụ thể:

1.1. Thông tin về kế hoạch tiêm chủng mũi 4:

Đối tượng tiêm chủng: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi có suy giảm miễn dịch; Nhân viên Y tế; Cán bộ tuyên đầu phòng chống dịch; Công nhân làm việc tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

- Thời gian dự kiến triển khai tiêm chủng: Từ 06/6 đến 31/7/2022.

- Khoảng cách tiêm giữa mũi 3 và mũi 4:

+ Ít nhất 4 tháng sau tiêm vắc xin mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).

+ Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Tạm hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

- Loại vắc xin tiêm chủng: Dự kiến tỉnh Quảng Ninh sẽ sử dụng vắc xin mRNA (Pfizer hoặc Moderna) để triển khai tiêm chủng, trường hợp nguồn vắc xin mRNA không đủ Bộ Y tế sẽ phân bổ loại vắc xin phù hợp với vắc xin đã tiêm chủng mũi 3.

1.2. Giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đăng ký đối tượng tham gia tiêm chủng mũi 4 trong tháng 6/2022, tháng 7/2022 (theo Phụ lục 2 gửi kèm) gửi về Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin địa phương (nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn), cụ thể gồm: Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin địa phương, UBND địa phương, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng (đồng thời gửi Ban Quản lý Khu khu kinh tế Quảng Ninh biết, phối hợp). Thời gian hoàn thành đăng ký trước ngày 28/5/2022.

Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị nhà thầu trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không đăng ký đối tượng tham gia tiêm chủng mũi 4 theo đúng thời gian nêu trên làm ảnh hưởng đến việc cung ứng vắc xin để tiêm chủng cho người dân trên địa bàn thì phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh.

2. Các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp nội dung “Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế tại văn bản số 2856/SYT-NVY ngày 19/5/2022; Tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền để người lao động nhận biết các dấu hiệu và tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng khi có biểu hiện bệnh lý hậu COVID-19.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị giám đốc, người sử dụng lao động các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tài liệu

 

QLDN