Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp

16/03/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 16/3/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 946/SYT-NVY đề ngày 09/3/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Văn bản số 793/LĐTBXH-LĐVL ngày 11/3/2021 của Sở Lao động- Thường binh và Xã hội về việc triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19[1], căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ quy mô quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp trong tình hình mới theo Khung kế hoạch đã được hướng dẫn tại Văn bản số 946/SYT-NVY ngày 09/3/2021 của Sở Y tế (gửi kèm theo).

2. Về phương án thẩm định, phê duyệt Kế hoạch.

- Các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch gửi Phòng Y tế cấp huyện thẩm định, để trình UBND cấp huyện theo quy định.

- Sau khi Kế hoạch của doanh nghiệp đã được UBND cấp huyện phê duyệt, đề nghị các doanh nghiệp gửi Kế hoạch về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp (Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, UBND cấp huyện và Công ty Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp- Chủ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp) để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đại của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chủ động triển khai, thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại đơn vị (định kỳ, đột xuất) theo Kế hoạch, báo cáo kết quả thưc hiện về UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh theo dõi, chỉ đạo.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

 

Mẫu Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 file mềm (tại đây)[1]Thông báo số 25/TB-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, Thông báo số 24/TB-UBND ngày 22/02/2021 về Kết luận của Đ/c Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên; số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn và xây dựng Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC Trao giấy chứng nhận đầu tư 500 triệu USD vào KCN Sông Khoai Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động Năng lực cạnh tranh sở, ngành, địa phương Quảng Ninh 2020: BQL Khu kinh tế và TP. Cẩm Phả đứng đầu Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, kế hoạch, trình tự theo luật định Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp Xét chọn, doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 Tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4/2021 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chi phí cách ly y tế , khám chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến khởi công siêu dự án 10 tỷ USD trong năm nay Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm sàng lọc dịch vụ SARS-CoV-2; yêu cầu người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi di chuyển vào Quảng Ninh Đăng ký tham gia Hội chợ VietNam Expo 2021 Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh làm việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 909/UBND-DL1 ngày 15/02/2021; Văn bản số 911/UBND-DL1 ngày 15/02/2021