V/v tuyên truyền, phổ biến, kêu gọi hưởng ứng đăng ký hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022

07/04/2022
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: - Các doanh nghiệp Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; - Các doanh nghiệp Chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 2136/UBND-NLN3 ngày 05/4/2022 về việc đăng ký hưởng ứng thực hiện trồng rừng Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh năm 2022, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, mục tiêu của Tỉnh Quảng Ninh là trồng 2.500 ha Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng đề nghị Các doanh nghiệp Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, Các doanh nghiệp Chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc phạm vi quản lý của Ban tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (nêu trên) thông qua việc đăng ký hỗ trợ trồng Lim, Giổi, Lát để góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2022 của Tỉnh (chi tiết thông tin, hình thức đăng ký hỗ trợ của đơn vị thực hiện theo Phụ lục 01 Văn bản số 2136/UBND-NLN3 ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh được photo gửi kèm).

Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân...tích cực triển khai vận động tham gia là tiền đề vững chắc cho tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện bảo vệ, phát triển rừng, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu...giữ vững quốc phòng và an ninh, thực hiện thành công các mục tiêu Quốc gia về phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để việc triển khai thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, thực hiện đăng ký và hỗ trợ trồng Lim, Giổi, Lát theo nội dung hướng dẫn nêu trên, Văn bản đăng ký theo biểu mẫu của đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 22/4/2022 để tổng hợp, báo cáo và triển khai thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo để các đơn vị được biết, triển khai thực hiện./.

(Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Bùi Hồng Long - Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Điện thoại: 0918443288)

 


CÁC TIN KHÁC Khởi sắc sản xuất trong các khu công nghiệp Khai mạc lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp năm 2022 Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp. Các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG NĂM 2022 Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại I-ta-li-a và Đức Thực hiện chuyển đổi số toàn diện: Lấy người dân là trung tâm Rà soát, thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hoá chất Công bố Chỉ số PCI năm 2021: Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu Hội nghị Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Wish U Success (Đài Loan) nghiên cứu đầu tư tại KCN DEEP C Công ty TNHH Samsong Vina nghiên cứu đầu tư tại KCN Amata Sông Khoai Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế