V/v việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp

19/05/2021
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: - Các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; - Các Doanh nghiệp thứ cấp, tổng thầu, nhà thầu thi công đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2998/UBND-VX3 ngày 17/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị Giám đốc, Người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp (KCN), trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các Doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Thông báo số 197-TB/TU ngày 10/5/2021 và Thông báo số 201- TB/TU ngày 14/5/2021 V/v tập trung triển khai tuần cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Văn bản số 3836/CV-BCĐ, ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN; Văn bản số 2998/UBND-VX3 ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà máy, xí nghiệp, KCN (Gửi kèm theo), trong đó yêu cầu:

(1). Thực hiện nghiêm ngặt 5K đối với cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cập nhập lên bản đồ an toàn COVID-19, nếu không an toàn dừng hoạt động để chấn chỉnh, an toàn thì tiếp tục hoạt động.

(2) Toàn bộ cán bộ, công nhân người lao động trong các KCN phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình đi lại theo quy định; công nhân KCN thực hiện khai báo y tế hàng ngày; người quản lý KCN, lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thực hiện phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các bất cập, lỗ hổng, vi phạm, nhất là về việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Không cho phép người không khai báo y tế đến làm việc. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

(3) Khi đã phát hiện trường hợp F0, khẩn trương, chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cách ly, giãn cách theo đúng chỉ đạo (giãn cách, cách ly phân lập từng phân xưởng, từng tổ sản xuất; đeo khẩu trang tuyệt đối; phân từng cung giờ để cung cấp thức ăn, đồ dùng sinh hoạt,…), hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các cá nhân.

(4) Thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly đối với các khu ký túc xá, nhà trọ của công nhân, người lao động liên quan các ca F0, F1 tại khu dân cư với phương châm gọn nhất có thể.

(5) Các doanh nghiệp có trách nhiệm gửi danh sách người lao động (Trong đó phân loại rõ những người cư trú ngoại tỉnh; nhân lực theo mức độ: có thể cho nghỉ hoặc thay thế, không thể thay thế) theo biểu mẫu gửi kèm về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND cấp huyện trong ngày 19/5/2021 để phối hợp phục vụ công tác phòng chống dịch.

(6) Khẩn trương rà soát cập nhật, bổ sung Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 (đã được UBND cấp huyện phê duyệt) đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1494/UBND-VX3 ngày 16/3/2021, hướng dẫn khung Phương án/Kế hoạch của Sở Y tế tại Văn bản số 946/SYT-NVY ngày 09/3/2021 được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cụ thể hóa triển khai tại Văn bản số 520/BQLKKT-DN ngày 16/3/2021 về việc  triển khai xây dựng phương án và thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch.

(7) Thực hiện tự đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID- 19 tại đơn vị trong tình hình mới (theo Phụ lục I, Văn bản số 1159/UBND-VX3 ngày 28/02/2021 của UBND tỉnh); Văn bản số 453/BQLKKT-DN ngày 04/3/2021  của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

(8) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID -19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng hướng dẫn tại quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid - 19 V/v ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID - 19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” tối thiểu 2 lần/ tuần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác nhằm xác định các mức độ nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh để có các biện pháp khắc phục, phòng, chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.; Căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại tiểu mục 1, mục V, phần thứ hai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1593/UBND-VX2 ngày 19/3/2021; Văn bản số 602/BQLKKT-DN ngày 25/3/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh).

Báo cáo kết quả gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, UBND cấp huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tập tỉnh (CDC) theo dõi, chỉ đạo.

2. Nghiêm túc triển khai thực hiện Văn bản số 760/TTKSBT-SKNN ngày 17/5/2021 của Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh (CDC) về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN (Văn bản gửi kèm), trong đó:

- Xây dựng kế hoạch bố trí khu cách ly tập trung tại khu vực làm việc hoặc tại ký túc xá của người lao động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khi được yêu cầu.

- Khi xuất hiện ca F0 tại doanh nghiệp, KCN: Khẩn trương xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) tại doanh nghiệp thông qua quản lý ca làm việc, camera giám sát tại các vị trí công cộng, căng tin, khu vực nghỉ ngơi giữa ca làm việc…Toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng hoặc có mặt trên cùng phương tiện chuyên chở người lao động với ca bệnh (F0) đều được coi là tiếp xúc gần (F1). Lập danh sách và cung cấp cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần (F1) chuyển tới khu cách ly tạm thời của doanh nghiệp, KCN trước khi được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 đưa đi cách ly tập trung.

- Những người lao động cùng nhà máy, xí nghiệp, công ty (không cùng phân xưởng với người nhiễm SARS-CoV-2) phải chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương và tự cách ly tại nhà ít nhất 21 ngày.

- Khi nhận được thông tin về các trường hợp người lao động tiếp xúc gần (F1) đang làm việc tại doanh nghiệp, KCN cần thực hiện cách ly ngay lập tức tại khu cách ly tạm thời của doanh nghiệp, KCN và thông báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Các công nhân cùng phân xưởng với các trường hợp tiết xúc gần (F1) phải chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương và tự cách ly tại nhà ít nhất 21 ngày.

- Yêu cầu các doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ và cập nhật lên trang web antoancovid.vn để cơ quan có thẩm quyền giám sát.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra đột xuất, không báo trước về Phương án phòng chống dịch và việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của doanh nghiệp; trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, không thực hiện khai báo y tế bắt buộc, không thực hiện xét nghiệm sàng lọc và cách ly y tế theo quy định,.. sẽ thực hiện dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước thời hạn.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu giám đốc các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.


CÁC TIN KHÁC V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Thông báo: TB Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - TBXH mới ban hành THÔNG BÁO: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tích cực, chủ động phát triển các KCN, KKT Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.