XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO NGƯỜI CÓ NHU CẦU XUẤT CẢNH

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

Văn bản số 3897/SYT-NVY ngày 25/9/2020 của Sở Y tế

Văn bản số 3897/SYT-NVY ngày 25/9/2020 của Sở Y tế